Kvaliteta u visokom obrazovanju

Na Fakultetu primijenjene matematike i informatike za poslove osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete zaduženi su Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Oni u svom radu surađuju s Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje  te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava za osiguravanje kvalitete Fakulteta.

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja čine:

  1. prof. dr. sc. Krešimir Burazin – predsjednik Povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, predstavnik nastavnika
  3. izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, predstavnica nastavnika
  4. dr. sc. Mateja Đumić, predstavnica asistenata
  5. Tomislav Vinković, predstavnik studenata
  6. Denis Sušac, Mono d.o.o. Osijek, predstavnik vanjskih dionika
  7. Krešimir Mlinarić, BE-terna Group Zagreb, predstavnik vanjskih dionika.

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja na Fakultetu primijenjene matematike i informatike pobliže se uređuju ustroj, djelovanje i područja vrednovanja sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Fakultetu primijenjene matematike i informatike.

Politika kvalitete na Fakultetu primijenjene matematike i informatike podrazumijeva provedbu aktivnosti i mjera koje su definirane Strategijom razvoja Fakulteta primijenjene matematike i informatike 2023. -2027.

Priručnik za osiguravanje kvalitete Fakulteta primijenjene matematike i informatike daje pregled aktivnosti i mjera koje Fakultet provodi ili planira provoditi u izgradnji i unaprjeđivanju sustava za osiguravanje kvalitete te promicanju kulture kvalitete na Fakultetu, a namijenjen je svim unutarnjim i vanjskim dionicima sustava za osiguravanje kvalitete kao i široj javnosti.

REAKREDITACIJA ODJELA ZA MATEMATIKU U AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI