Interna studentska anketa Odjela za matematiku

Interne studentske anketa Fakulteta primijenjene matematike i informatike održavaju se od akademske godine 2015./2016.

Ankete su anonimne te se provode s namjerom dobivanja povratnih informacija od studenata i s ciljem povećanja kvalitete izvođenja nastave na Fakultetu. Studenti anketi pristupaju putem ISVU sustava te u svakom trenutku za vrijeme trajanja ankete mogu ispuniti upitnik za sve kolegije koje su upisali u prethodnom semestru, ili samo za određene kolegije, po vlastitom izboru.

Nakon logiranja na mrežne stranice Fakulteta, rezultatima internih anketa možete pristupiti preko sljedećih poveznica:

2022/23zima / ljeto
2021/22zima / ljeto
2020/21zima / ljeto
2019/20zima / ljeto
2018/19zima / ljeto
2017/18zima / ljeto
2016/17zima / ljeto
2015/16zima / ljeto