Osječki matematički list

Osječki matematički list je službeno glasilo Fakulteta primijenjene matematike i informatike i Udruge matematičara Osijek. Namijenjen je učenicima i nastavnicima u srednjim i osnovnim školama, te studentima matematike. Objavljuje stručne članke iz matematike i informatike, ali i teme iz drugih područja ako su povezane s osnovnim profilom časopisa. 

Časopis se objavljuje od 2001.

ISSN 1845-4607 Print

ISSN 1848-946X Online

Skraćeno: OML

Službene mrežne stranice: https://www.mathos.unios.hr/oml

Hrčak OML mrežna stranica: https://hrcak.srce.hr/osjecki-matematicki-list

Licenciranje: 


Licence Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna


Cilj i opseg

Osječki matematički list izdaje radove iz područja matematike i informatike usmjerene, ali ne i ograničene na nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola te studentima matematike. 

Pored klasičnih članaka sadrži i priloge: Crtice iz povijesti matematike, Priča s nagradnim zadacima, informacije s Fakulteta primijenjene matematike i informatike, informacije iz Udruge matematičara Osijek, informacije iz Matematičkog kluba itd. Od 2001. godine redovito izlazi dva puta godišnje pod imenom Osječka matematička škola (od 2001. do 2004.), a od 2005. pod imenom Osječki matematički list.

Izdaje se redovito – 2 puta godišnje.

Aktivnim članovima Udruge matematičara Osijek primjerak je besplatan. (Za učlanjenje u Udrugu potrebno je popunjen i potpisan OBRAZAC poslati na e-mail adresu umo@mathos.hr)

Časopis ne naplaćuje tisak radova po stranici.


Postupak recenzije

Svaki rukopis je stručno recenziran prema sljedećim procedurama:

Prvotna procjena rukopisa. Urednici prvo vrednuju sve rukopise. U mnogim slučajevima u ovoj etapi Urednici vraćaju rukopis autorima ukoliko ne zadovoljava interes samog časopisa i razinu kvalitete. Podnošenje rukopisa koji zadovoljava minimalni kriterij su u uobičajenom slučaju proslijeđeni barem dvojici recezenata.

Vrste stručne recenzije. Osječki matematički list provodi jednostrano slijepo recenziranje, u kojem je recezent nepoznat autoru, ali identitet autora je poznat recezentu.

Konačni izvještaj. Recezenti savjetuju urednike. Urednička odluka o prihvaćanju ili odbijanju rukopisa bit će promptno poslana autoru, s odgovarajuće detaljiziranim objašnjenjima.

Urednička odluka je konačna. Urednici su odgovorni za konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rukopisa i u tom slučaju postupak završava.


Učestalost publiciranja

Časopis se izdaje u jednom svesku u 2 broja po godini. 

Otvoreni pristup

Osječki matematički list je časopis otvorenog pristupa što znači da je sav sadržaj slobodno dostupan bez ikakve pristojbe korisniku ili njegovoj ustanovi. Korisnicima je dopušteno čitanje, preuzimanje, distribucija, ispisivanje, pretraživanje i referiranje čitavog sadržaja članaka časopisa bez prijašnjeg dopuštenja izdavača ili autora. Ovaj stavak je u skladu s BOAI definiciji otvorenog pristupa. Časopis ima otvoreni pristup čitavim tekstovima svih radova kroz Hrčak bazu podataka.

Ne postoji pretplatnička naknada, plaćanje po pregledavanju niti naknada za ponovno tiskanje. 

Izvori prihoda

Časopis je financijski potpomognut sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izdavačem Fakultetom primijenjene matematike i informatike.


Upute autorima

Područje:

Osječki matematički list objavljuje stručne radove iz matematike i informatike, ali i teme iz drugih područja ako su na neki način povezane s osnovnim profilom časopisa.

Slanje rada:

Pozivamo autore da rad u pdf-formatu pošalju elektronički na e-mail adresu časopisa oml@mathos.hr. Prva stranica treba sadržavati naslov članka i imena autora. Slike i tablice treba poslati posebno.

Ukoliko autor ne šalje rad elektronički onda treba tri jednostrane kopije rada s dvostrukim proredom poslati na adresu: Osječki matematički list 
Fakultet primijenjene matematike i informatike 
Trg Ljudevita Gaja 6 
HR-31000 Osijek 


Molimo autore da svoje radove pišu u LaTeX okruženju koristeći OML stil. Stil, zajedno s primjerom i .tex datotekom možete preuzeti ovdje.

Autori imaju obvezu posjedovanja ORCID identifikatora zbog potrebe unosa istog u HRČAK nakon objave rada. Za posjedovanje ORCID identifikatora ukoliko takav ne postoji za autora, dovoljno je dostaviti email adresu uredništvu prilikom predaje rada te će HRČAK automatski kontaktirati autore za dostavu njihovog autenticiranog ORCID identifikatora.

Literatura 

Literatura treba biti napisana abecednim redom. Treba koristiti sljedeće stilove:

  1. Članci u časopisima:
    • M. Benšić, Igra na sreću, Osječka matematička škola, 1(2001), 97-85
  2. Knjige i udžbenici:
    • M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb 1997.
  3. Zbornici radova:
    • N. Sarapa, Populacija. Statističko obilježje, Zbornik radova 3. susreta nastavnika matematike, (urednik: S. Varošanec), Hrvatsko matematičko društvo, 1996, 184-216.

Sadržaj


Članci u elektronskom obliku mogu se preuzeti s Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Hrčak

Vol. 23 (2023)
Vol. 22 (2022) 
Vol. 21 (2021) 
Vol. 20 (2020) 
Vol. 19 (2019) 
Vol. 18 (2018) 
Vol. 17 (2017) 
Vol. 16 (2016) 
Vol. 15 (2015) 
Vol. 14 (2014)
Vol. 13 (2013)
Vol. 12 (2012)Sadržaj broja 1.
Vol. 11 (2011)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 10 (2010)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 9 (2009)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 8 (2008)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 7 (2007)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 6 (2006)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 5 (2005)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 4 (2004)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 3 (2003)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 2 (2002)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Vol. 1 (2001)Sadržaj broja 1.Sadržaj broja 2.
Glavni urednik

Zdenka Kolar Begović
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 6
Osijek
tel: +385-31-224-822
fax: +385-31-224-801
email: zkolar@mathos.hr
ured: 19 (prvi kat)

Tehnički urednik

Domagoj Ševerdija
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 6
Osijek
tel: +385-31-224-824
fax: +385-31-224-801
email: dseverdi@mathos.hr
ured: 8 (prizemlje)

Urednički odbor

Mirta Benšić
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Ljerka Jukić Matić
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Ružica Kolar-Šuper
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Nataša Macura
Odjel za matematiku
Trinity University
San Antonio, USA

Tomislav Marošević
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Ivan Matić
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Kristian Sabo
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Rudolf Scitovski
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Ninoslav Truhar
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Šime Ungar
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Mihaela Ribičić Penava
Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Osijek, HR

Osječki matematički list 
Fakultet primijenjene matematike i informatike 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 
Trg Ljudevita Gaja 6 
HR-31000 Osijek

email: oml@mathos.hr 
Tel: 031-224-800
Fax: 031-224-801

Kunski žiro račun:
Fakultet primijenjene matematike i informatike 
IBAN: HR8724020061101166712