Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i računarstvo

Sveučilišni prijediplomski studijski program Matematika i računarstvo razvijen je u suradnji s tvrtkama članicama udruge Osijek Software City po uzoru na slične Computer Science prijediplomske studije europskih i američkih sveučilišta. Osnovni cilj ovakvog programa je formiranje studijskog programa koji će studente bolje pripremiti za tržište rada u IT-u, jedne od najbrže rastućih industrija u Republici Hrvatskoj.

Studijski program prijediplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo jedinstven je po svojoj strukturi i sadržaju predmeta upravo zbog činjenice što objedinjuje znanja i vještine iz dva područja, matematike i računarstva. Struktura predloženog studijskog programa je motivirana prijediplomskim Computer Science studijima Sveučilišta Saarland, Saarbruecken, te Sveučilišta Stuttgart.

Computers are good at following instructions, but not at reading your mind.

Donald Knuth

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Fakultet primijenjene matematike i informatike

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike i računarstva (univ. bacc. math. et comp.)

Trajanje studija: tri godine (šest semestara), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 180 ECTS bodova

Status studija: redoviti

Naučite kako održavati računalne mreže i sigurnost računalnih sustava, raditi s bazama podataka (SQL, noSQL, Big Data), koristiti proceduralne, funkcijske i objektno orijentirane programske jezike, baviti se grafičkim programiranjem (OpenGL), algoritmima i strukturama podataka, izrađivati mobilne, web i ugrađene aplikacije, upravljati projektima, kao i implementirati algoritme upravljanja i umjetne inteligencije na dinamičkim (robotskim) sustavima.

Studenti računarstva na Fakultetu primijenjene matematike i informatike (bivši Odjel za matematiku) su od strane poslodavaca u 2016. godini proglašeni najboljim u 10 od 11 kategorija s područja razvoja softvera u odnosu na ostale fakultete (Znanja i vještine studenata osječkih fakulteta).

Način završetka studija: polaganje svih ispita te izradom završnog praktičnog projekta i završnog rada koji uključuje proučavanje postojeće literature na zadanu temu te prezentiranje rada.