Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i računarstvo

Izvedbeni plan

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti:

šifra:I044
naziv:Funkcijsko programiranje
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, dr. sc. Luka Borozan
suradnik:Petar Poljarević
šifra:M084
naziv:Diferencijalni račun
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:dr. sc. Jelena Jankov Pavlović
šifra:Z011
naziv:Strani jezik u struci I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik: Karmen Knežević
suradnik:
šifra:M086
naziv:Linearna algebra I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
suradnik:Petar Poljarević, Nataša Ujić
šifra:I056
naziv:Uvod u računalnu znanost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:dr. sc. Mateja Đumić, Josipa Sabljo
šifra:I048
naziv:Objektno orijentirano programiranje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:dr. sc. Mateja Đumić
šifra:M088
naziv:Matematička logika u računalnoj znanosti
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Luka Borozan
suradnik:Tomislav Prusina
šifra:M085
naziv:Integralni račun
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+3+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:Maja Damjanović
šifra:M087
naziv:Linearna algebra II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac, Dominik Mihalčić
šifra:Z012
naziv:Strani jezik u struci II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik: Karmen Knežević
suradnik:
šifra:Z014
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura I
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:predavač Zoran Malečić
suradnik: Melisa Babić
ukupno kolegija: 11, satnica ~ ECTS: 23 ~ 30 (zima), 23 ~ 30 (ljeto)

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Linearna algebra I, Uvod u računalnu znanost.


II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti:

šifra:M091
naziv:Primijenjena matematika za računalnu znanost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:I053
naziv:Strukture podataka i algoritmi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:
šifra:I045
naziv:Moderni računalni sustavi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, dr. sc. Luka Borozan
suradnik:Bartol Borozan
šifra:I046
naziv:Moderni sustavi baza podataka
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+1 ~ 9
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, dr. sc. Mateja Đumić
suradnik:
šifra:I054
naziv:Strukture podataka i algoritmi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:
šifra:M097
naziv:Teorijske osnove računalne znanosti
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Matea Ugrica
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:Z015
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura II
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:predavač Zoran Malečić
suradnik: Melisa Babić
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 18 ~ 23 (zima), 18 ~ 23 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:M099
naziv:Vektorski prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ivan Matić
suradnik:Nataša Ujić
šifra:I059
naziv:3D računalna grafika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:Bartol Borozan
šifra:I051
naziv:Računalno jezikoslovlje
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:
šifra:I055
naziv:Ugrađeni sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, dr. sc. Jurica Maltar
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica, Hrvoje Veber
šifra:M093
naziv:Primjene diferencijalnog i integralnog računa I
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin, dr. sc. Jelena Jankov Pavlović
suradnik:dr. sc. Jelena Jankov Pavlović

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 40 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Primijenjena matematika za računalnu znanost, Strukture podataka i algoritmi I, Moderni računalni sustavi.


III. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti:

šifra:I057
naziv:Web programiranje
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Jurica Maltar
suradnik:dr. sc. Jurica Maltar
šifra:M089
naziv:Numerička matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
suradnik:Maja Damjanović
šifra:M090
naziv:Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:I058
naziv:Završni praktični projekt
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:
šifra:M096
naziv:Strojno učenje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, prof. dr. sc. Kristian Sabo
suradnik:
šifra:Z007
naziv:Završni rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 2
nastavnik:
suradnik:
šifra:I052
naziv:Softversko inženjerstvo
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Alfonzo Baumgartner
suradnik:doc. dr. sc. Tomislav Galba
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 14 ~ 20 (zima), 13 ~ 23 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:I059
naziv:3D računalna grafika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:Bartol Borozan
šifra:M094
naziv:Realna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:I055
naziv:Ugrađeni sustavi
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, dr. sc. Jurica Maltar
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica, Hrvoje Veber
šifra:M083
naziv:Algebra
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ivan Matić
suradnik:dr. sc. Darija Brajković Zorić
šifra:M095
naziv:Statistički praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić, doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:I051
naziv:Računalno jezikoslovlje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:
šifra:M092
naziv:Osnove teorije upravljanja s primjenama
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.