IT podrška

Svim studentima su prilikom upisa otvoreni korisnički račun na računalu pitagora.mathos.hr i AAI@EduHr korisnički identitet. U nastavku su kratke informacije o tim računima.

Korisnički račun na računalu pitagora.mathos.hr (e-mail)

E-mail možete koristiti preko bilo kojeg klijenta za elektroničku poštu, ili preko web sučelja na adresi https://www.mathos.unios.hr/roundcube/. Ako koristite neki e-mail klijent, postavke su:

Dolazni (incoming) server za e-mail: pitagora.mathos.hr (IMAP, port 143, STARTTLS)
Odlazni (outgoing) server za e-mail: pitagora.mathos.hr (SMTP, port 587, STARTTLS, uključiti autentikaciju)

Zaporku možete promijeniti preko webmail sučelja na adresi https://www.mathos.unios.hr/roundcube/ (PostavkeLozinka). Na istoj adresi može se podesiti i preusmjeravanje maila.

AAI@EduHr elektronički identitet

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Vaša AAI@EduHr korisnička oznaka je oblika korisnik@unios.hr (to nije mail adresa).

Ovaj korisnički račun možete koristiti za:

  • pristup uslugama koje se oslanjanju na Office 365 infrastrukturu (npr. Teams)
  • prijavljivanje na eduroam bežičnu mrežu Fakulteta i drugih akademskih ustanova u Hrvatskoj i Europi (više na http://www.eduroam.hr/user_man.php),
  • prijavljivanje na web stranice Fakulteta,
  • prijavu na uslugu e-Građani (više na https://gov.hr/), itd.

Ostale usluge za koje možete koristiti AAI@EduHr identitet možete vidjeti na https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije.

Zaporku i ostale podatke možete promijeniti na adresi https://www.unios.hr/ldap/user/ (pristup dozvoljen samo iz CARNET mreže).

Bežična mreža eduroam

Za konfiguriranje uređaja (laptop, smartphone, tablet) potrebno je pratiti upute sa stranice eduroam installer.

Često postavljana pitanja o eduroam bežičnoj mreži