Upisi

Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika, modul: nastavnički

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2024./2025. godini iznosi:

Redoviti studenti (RH/EU)Redoviti studenti (Hrvati izvan RH)Redoviti studenti (Stranci izvan EU)Ukupno
Sveučilišni diplomski studij Matematika500252
modul: Financijska matematika i statistika300131
modul: Matematika i računarstvo200121
Sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika, modul: nastavnički 30 031

Redoviti studenti koji po prvi put upisuju I. godinu studija, a prethodno nisu studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini studija ne plaćaju troškove studija.

Studenti koji nisu državljani RH i država članica EU plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1.120,00 eura (8.438,64 kuna).

Uvjeti upisa

  1. Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Matematika, modul: Financijska matematika i statistika i modul: Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Matematika, sveučilišni prijediplomski studij Matematika i računarstvo, odnosno drugi srodni sveučilišni prijediplomski studij.
  2. Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika; modul: nastavnički imaju pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Matematika, sveučilišni prijediplomski studij Matematika i računarstvo odnosno srodni sveučilišni prijediplomski studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta ako je na prethodno završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ostvareno barem 150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta. Iznimno, studij mogu upisati i studenti koji su na prethodno završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ostvarili barem 120 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta uz obvezu nadoknade traženih bodova upisom izbornih predmeta i to najvišedo 30 ECTS bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise.
  3. Za upise na sveučilišne diplomske studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih na sveučilišnom prijediplomskom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

Termini upisa

Upisi na diplomske studije provodit će se putem Središnjeg prijavnog ureda, kojeg vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. Detaljne informacije o načinu prijava objavljene su na mrežnim stranicama: www.studij.hr/sve-o-prijavama ili direktno putem poveznice diplomski.studij.hr/.

Iznimno, upisi će biti mogući i na Fakultetu primijenjene matematike i informatike u Uredu za studente, Trg Ljudevita Gaja 6. Prijave se primaju za od 20. rujna do 30. rujna 2024.

Uz prijavu treba priložiti (ne odnosi se na kandidate koji se upisuju putem NISpVU-a):

  • uvjerenje ili diplomu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
  • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
  • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
  • ispunjeni formular prijave
  • kopiju osobne iskaznice
  • fotografiju (4 x 6 cm)
  • potvrdu o uplati 47,00 eura (354,12) na ime troškova upisa (40,00eura (301,38 kn) troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 7,00 eura (52,74 kn) projekti Studenstkog zbora)na račun Fakulteta primijenjene matematike i informatike IBAN HR8724020061101166712 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta).

Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu za studente i studije.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa obavljat će se 1. i 4. listopada 2024.