Informacije o Fakultetu

Povijest

Fakultet primijenjene matematike i informatike, kao sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovan je Odlukom Senata od 30. studenoga 2022. Trgovački je sud 26. travnja 2023. izvršio upis Fakulteta u Sudski registar. Ministar znanosti i obrazovanja 23. svibnja 2023. izdao je Dopusnicu za obavljanje visokog obrazovanja, temeljem koje je Fakultet 25. svibnja 2023. upisan u Upisnik visokih učilišta. Konačno, 1. srpnja 2023. Fakultet je započeo s radom i poslovanjem.

Fakultet primijenjene matematike i informatike je nastao promjenom pravnog statusa i naziva Odjela za matematiku, osnovanog 1999. godine i to nakon dugih, intenzivnih i zahtjevnih pregovora i aktivnosti, koji su na razini Sveučilišta vođeni više od pet godina. Procesu osnutka Fakulteta snažnu podršku u tom razdoblju davali su brojni predstavnici poslodavaca te tvrtki iz okruženja, što je posebno važno u kontekstu utjecaja Fakulteta na gospodarski i društveni razvoj istočnog dijela Republike Hrvatske.

Najvažniji razlozi transformacije Odjela u Fakulteta mogu se sažeti u sljedeće:

  • Fakultet primijenjene matematike i informatike po nazivu i profilu razlikuje se od sličnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, čime se osigurava prepoznatljivost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u polju matematika s naglaskom na primijenjenu matematiku i informatiku na širem domaćem i međunarodnom obrazovnom i znanstvenoistraživačkom prostoru. 
  • Studijski programi Fakulteta primijenjene matematike i informatikena jedinstven način su stavljeni u službu gospodarstva Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i istočnog dijela Republike Hrvatske. Važnost ovakvih studijskih programa te znanstvenoistraživačkog rada posebno je prepoznata i u Nacionalnom planu otpornosti i opravka 2021.-2026.
  • Značajnija odrednica studijskih programa Fakulteta primijenjene matematiku i informatike su matematički koncepti, koji nisu uobičajeni za studijske programe u tehničkim ili društvenim znanostima, čime je nedvojbeno osigurana komplementarnost sa studijskim programima, koje izvode druge sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
  • Fakultet primijenjene matematike i informatike ima višu razinu samostalnosti u odnosu na Odjel za matematiku, čime su se pojednostavili administrativni postupci te osiguralo jednostavnije upravljanje. 

Kao što je ranije navedeno Odjel za matematiku osnovan je 1. listopada 1999. godine i to kao prvi sveučilišni odjel u Republici Hrvatskoj. Bio je organiziran po uzoru na zapadnoeuropska, a posebno njemačka sveučilišta. Od samoga početka u znanstvenoistraživačkom i nastavnom smislu bio je orijentiran prema primijenjenoj matematici. Jezgra sveučilišnog Odjela za matematiku formalno se počela stvarati još od 1993. godine osnivanjem Udruge matematičara Osijek, Zavoda za primijenjenu matematiku i pokretanjem redovitog Matematičkog kolokvija te, 1996. godine pokretanjem znanstvenog časopisa Mathematical Communications.

Svojim osnutkom tadašnji Odjel za matematiku preuzeo je i dva četverogodišnja sveučilišna dodiplomska nastavnička studija: Matematika-informatika i Matematika-fizika s tadašnjeg Pedagoškog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pokretanjem bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dobio jednu od prvih dopusnica za svoj novoustrojeni studijski programe usklađene s bolonjskim procesom 2004. godine: (1) Sveučilišni prijediplomski studij Matematika te (2) Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski nastavnički studij Matematika i informatika. Tijekom 2005. dobivena je dopusnica za Sveučilišni diplomski studij Matematika sa smjerovima Financijska i poslovna matematike (koji je međuvremenu promijenio naziv u Financijska matematika i statistika), Matematika i računarstvo te Industrijska i primijenjena matematika. Od 2017. godine započela je izvedba Sveučilišnog prijediplomskog studija Matematika i računarstvo, a od 2019. godine Sveučilišnog diplomskog studija matematika i informatika; smjer nastavnički. Pritom je posebno važno naglasiti da je značajan broj nastavnika Odjela za matematiku, odnosno Fakulteta primijenjene matematike i informatike ili doktorirao na inozemnim institucijama ili je bio izravno mentoriran od strane istraživača s inozemnih institucija.

Od 2011. Odjel za matematiku (sada Fakultet primijenjene matematike i informatike) uključen je u izvedbu Združenog sveučilišnog doktorskog studija Matematika, Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Fakultet primijenjene matematike i informatike smješten je u prostoru bivše vojarne “Gaj” na adresi trg Ljudevita Gaja 6. Prostor je osiguran 2001. godine kroz pregovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ministarstva znanosti i tehnologije te Ministarstva obrane.