Informacije o Fakultetu

Ustrojbene jedinice

Zavod za teorijsku matematiku i metodiku nastave matematike

Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
U zavodu su ustrojene 2 katedre:

Katedra za algebru, analizu i teoriju brojeva

predsjednik katedre: prof. dr. sc. Ivan Matić.
Katedra ima 7 zaposlenika, od kojih su 6 izabrana u znanstveno-nastavno zvanje.

Katedra za geometriju i metodiku nastave matematike

predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Ljerka Jukić Matić.
Katedra ima 4 zaposlenika, od kojih su 4 izabrana u znanstveno-nastavno zvanje.

Zavod za primijenjenu matematiku i računarstvo

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
U zavodu su ustrojene 3 katedre:

Katedra za primijenjenu matematiku i optimizaciju

predsjednik katedre: prof. dr. sc. Krešimir Burazin.
Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 6 izabrana u znanstveno-nastavno zvanje.

Katedra za vjerojatnost, matematičku statistiku i podatkovnu znanost

predsjednik katedre: prof. dr. sc. Mirta Benšić.
Katedra ima 6 zaposlenika, od kojih su 5 izabrana u znanstveno-nastavno zvanje.

Katedra za računarstvo i strojno učenje

predsjednik katedre: doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija.
Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 3 izabrana u znanstveno-nastavno zvanje.