Suradnja s privredom

Nakon pokretanja sveučilišnog diplomskog studija matematike smjera Matematika i računarstvo i smjera Financijska matematika i statistika Odjel za matematiku pojačao je svoje kontakte s privredom u svrhu približavanja nastavnih programa Odjela za matematiku stvarnim potrebama i zahtjevima realnog sektora kao i u svrhu približavanja studenata Odjela za matematiku tvrtkama iz okruženja. Okvirni ciljevi poslovne i stručne suradnje Odjela za matematiku:

 • mogućnost obavljanja stručne prakse studenata Odjela u prostorima tvrtki 
 • izrada diplomskih ili završnih radova u suradnji s privrednim subjektom
 • dodatna edukacija studenata diplomskih studija od strane stručnjaka iz privrede 
 • sudjelovanje stručnjaka Odjela u rješavanju realnih problema izraslih iz stvarnih potreba tvrtki
 • održavanje tematskih predavanja od strane stručnjaka iz realnog sektora.

Mjerljiv rezultat ostvarene suradnje Odjela s realnim sektorom je da među studentima koji završavaju diplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gotovo da i nema nezaposlenih, a potencijalni nas poslodavci sve češće direktno kontaktiraju u potrazi za kvalitetnim i stručnim mladim ljudima.


Sporazumi o suradnji

Odjel za matematiku sklopio je sporazume o suradnji sa sljedećim tvrtkama IT sektora: MonoIN2, Span, Adacta, Siemens Convergence Creators, kao i sporazum s udrugom Osijek Software City koja okuplja čitav niz osječkih IT tvrtki i koja prati naše najbolje studente prema sljedećem modelu:

 • Najboljim studentima prve i druge godine preddiplomskih studija bit će omogućen jednodnevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a.
 • Najboljim studentima treće godine preddiplomskih studija bit će omogućen višednevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a, a u svrhu definiranja mogućih tema zajedničkih završnih radova.
 • Najboljim studentima prve godine diplomskih smjerova Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo bit će omogućen jednodnevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a.
 • Najboljim studentima druge godine diplomskih smjerova Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo bit će omogućen višednevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a, a u svrhu definiranja mogućih tema zajedničkih diplomskih radova.

Također je sklopljen sporazum o suradnji s tvrtkom AlphaScore, čija se djelatnost temelji na procjeni kreditnih rizika i odgovarajućoj softverskoj implementaciji te s Hrvatskom agencijom za hranu, Poljoprivrednim institutom Osijek i tvrtkom Žito d.o.o.

Osim kroz sporazume o suradnji, Odjel za matematiku s nizom tvrtki iz realnog sektora surađuje i neformalno, u vidu sudjelovanja nastavnika i asistenata Odjela u rješavanju različitih stručnih problema, a koji se prirodno pojavljuju u poslovanju takvih tvrtki. Ovdje treba naglasiti kontinuiranu suradnju s Kliničkim bolničkim centrom Osijek te suradnju s tvrtkama Siemens Convergence Creators, Hrvatskom elektroprivredom i Podravskom bankom.


Stručna praksa

Stručna praksa obavlja se s ciljem uvođenja studenata u radne procese stvarnog radnog okruženja i upoznavanja s timskim radom u životnim situacijama. Voditelji stručne prakse na Odjelu za matematiku:

Svaki student mora voditi dnevnik stručne prakse.

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2013. / 2014. godini

 • Rebeka Čordaš i Mateja Đumić, studentice druge godine diplomskog studija matematike, smjer financijska i poslovna matematika, bile su na višemjesečnoj stručnoj praksi u tvrtki Siemens Covergence Creators
 • Gabrijel Babić, student druge godine diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, bio je na višemjesečnim stručnim praksama u tvrtkama Siemens Convergence Creatrs i IN2

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2014. / 2015. godini

 • Josip Kedveš, student prve godine diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, proveo je pet mjeseci na stručnoj praksi u SPAN d.o.o.
 • Mislav Karaula, student prve godine diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, proveo je tri mjeseca na stručnoj praksi u SPAN d.o.o.
 • Kristina Nikolić, studentica prve godine diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo, provela je devet tjedana na stručnoj praksi u Lovely HQ d.o.o.
 • Mirna Marković, studentica prve godine diplomskog studija matematika, smjer matematika i računarstvo, provela je četiri tjedna na stručnoj praksi u Inchoo d.o.o. 
 • Alen Kovačević, student druge godine diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, proveo je dva tjedna na stručnoj praksi u Hrvatskoj agenciji za hranu
 • Ana Leko, studentica druge godine diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, provela je pet tjedana na stručnoj praksi u tvrtki Farmeron d.o.o.
 • Nikolina Brdarić, studentica druge godine diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, provela je dva tjedana na stručnoj praksi u Uredu za validaciju Privredne banke Zagreb d.d.
 • Nikolina Brdarić, studentica druge godine diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, provela je pet tjedana na stručnoj praksi u tvrtki Farmeron d.o.o.
 • Matea Ivanešić, studentica druge godine diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, provela je pet tjedana na stručnoj praksi u tvrtki Farmeron d.o.o.

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2015. / 2016. godini

 • Studenti druge godine Sveučilišnog diplomskog studije matematike, smjer financijska matematika i statistika, obavili su stručne prakse u sljedećim tvrtkama i institucijama:
  • Hrvatska agencija za hranu (HAH): Milica Cvjetović, Kristina Jelić, Filip Vašarević
  • Farmeron d.o.o.: Martina Dorić, Miroslav Janković, Tajana Novak, Filip Paradžik, Dajana Stanić, Marija Varga, Ana Tabak, Margareta Tvrdy
  • Žito d.o.o.: Dino Škrobar, Antonija Živković, Katarina Živković

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2016. / 2017. godini

 • Studenti druge godine Sveučilišnog diplomskog studije matematike, smjer financijska matematika i statistika, obavili su stručne prakse u sljedećim tvrtkama i institucijama:
  • Hrvatska agencija za hranu (HAH): Ana Buljubašić, Mia Farac, Dino Marinčić, Una Radojičić
  • Farmeron d.o.o.: Lucijana Grgić, Marinela Knežević
  • Erste Bank d.d., poduzetnički centar Osijek: Matija Klarić, Tina Takalić
  • Zagrebačka banka d.d.: Barbara Rački
  • Žito d.o.o.: Monika Majić, Matea Spajić

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2017. / 2018. godini

 • Studenti druge godine Sveučilišnog diplomskog studije matematike, smjer financijska matematika i statistika, obavili su stručne prakse u sljedećim tvrtkama i institucijama:
  • Hrvatska agencija za hranu (HAH): Mia Ćurić, Nera Keglević
  • Gideon Brothers d.o.o.: Nikolina Romić
  • Allianz Zagreb d.d.: Nikolina Romić
  • Raiffeisen Bank d.d.: Andrea Behin

Završni i diplomski radovi

Studenti su pozvani svoje završne i diplomske radove raditi na različitim problemima u suradnji s privredom, kao podrška mentoru i studentu.

Realizirani završni i diplomski radovi u suradnji s tvrtkama iz realnog sektora

 • na Sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer financijska matematika i statistika, u suradnji s tvrtkama iz realnog sektora izrađeni su sljedeći diplomski radovi:
  • u suradnji s tvrtkom Žito d.o.o. 2017. godine studentica Katarina Živković izradila je diplomski rad "Matematički modeli u proizvodnji jaja"
  • u suradanji s tvrtko Farmeron d.o.o. 2016. godine student Miroslav Janković izradio je diplomski rad "Novi laktacijski model temeljen na Woodovom i MilkBot laktacijskom modelu"
  • u suradnji s tvrtkom Farmeron d.o.o. 2014. godine studentica Marija Rukav izradila je diplomski rad "Markovljevi procesi odlučivanja u minimizaciji očekivanog troška"
 • u suradnji s tvrtkom Secure Plus d.o.o. izrađen je jedan završni rad na preddiplomskom studiju matematike:
  • Josip Kedveš, Razvojna platforma Arduino, mentor izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević
 • u suradnji s tvrtkom IN2 izrađena su dva diplomska rada na diplomskom studiju matematike:
  • Rebeka Čordaš, Linearno programiranje i primjene, mentor izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
  • Mateja Đumić, Cjelobrojno linearno programiranje i primjene, mentor izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević

Tečajevi i radionice

Tečajevi / radionice u organizaciji Odjela realizirane u akademskoj 2014. / 2015. godini

 • niz radionica usmjeren na korištenje programskog paketa Statistica (trajanje radionice: 4 školska sata; ukupan broj polaznika: 150)
 • program cjeloživotnog obrazovanja Primijenjena statistika (trajanje programa: 45 školskih sati; broj polaznika: 10).

Tečajevi / radionice u organizaciji Odjela u akademskoj 2013. / 2014. godini

 • tečaj iz statistike s naglaskom na procjenu rizika za zaposlenike Hrvatske agencije za hranu (trajanje tečaja: 12 školskih sati; broj polaznika: 6)
 • tečaj korištenja programskog okruženja R za opisivanje podataka i statističku analizu za zaposlenike Poljoprivrednog instituta (trajanje tečaja: 30 školskih sati; broj polaznika: 16).

Tematska predavanja i aktivnosti

Aktivnosti realizirane su u akademskoj 2017. / 2018. godini

 • 8.11.2017. - Gideon Brothers: Robotika, umjetna inteligencija i podatkovna znanost, to je naša vizija!, predavač: Matija Kopić, Chief Executive Officer at Gideon Brothers

Aktivnosti realizirane su u akademskoj 2016. / 2017. godini

 • 12.5.2017. - MathOs Banking Day; više o radionici i predavanju
 • 20.4.2017. - Kako mogu birati umjesto dobiti posao i koje je najteže pitanje na razgovoru za posao?, predavač: Krešimir Mlinarić, Adacta d.o.o.; više o predavanju
 • 8.3.2017. - predstavljanje projekta "Inicijativa privatnog sektora za mlade", predavač: Ivan Sarić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP); više o predavanju
 • 12.12.2016. - posjet studenata druge godine Diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, Zagrebačkoj burzi d.d. i Hrvatskoj narodnoj banci
 • 26.10.2016. - tribina tvrtke Farmeron d.o.o.:  Farmeron - naša vizija i kako ju ostvarujemo
  Predavači: Matija Kopić, Ivan Lalić, Kruno Stražanac, Ana Leko i Nikolina Brdarić

Tematska predavanja realizirana u akademskoj 2015. / 2016. godini

 • 5.5.2016. - Statističar u institucijama i tvrtkama iz realnog sektora
  Predavač: Leonard Matijević (HAH), Tena Pavić (Žito d.o.o.), Kruno Stražanac i Ana Leko (Farmeron), Dajana Prosinečki (Adacta)

Tematska predavanja realizirana su u akademskoj 2014. / 2015. godini

 • 20. 05. 2015. - predavanje 'Kako s diplomom dobiti posao u IT-u?'
  Predavači: Bela Ikotić, Osijek Software City, Poduzetnički inkubator BIOS, Goran Bokun, Product Manager at Siemens Convergence Creators, Krešimir Mlinarić, direktor tvrtke Adacta, Zagreb
 • 04. 03. 2015. - predavanje 'Uvod u 3D printanje'
  Predavač: Krešimir Petrić, direktor tvrtke Secure Plus d. o. o., Osijek

  3D printeri su mnogima jos nepoznanica, a nekima od nas sastavni dio života. Ovim predavanjem pokušat ćemo vam objasniti način na koji rade 3D printeri te pokazati njihove osnovne principe i razlike među vrstama printera. Demonstrirati ćemo i uživo kako oni rade, a nadamo se i približiti da oni možda postaju i sastavni dio vaše stvarnosti.

Sljedeća tematska predavanja realizirana su u akademskoj 2013. / 2014. godini, od strane stručnjaka iz realnog sektora

 • 27. 10. 2014. - predavanje 'S Mathosa na posao IT konzultanta – iskustva iz prve ruke'
  Predavači: Krešimir Mlinarić, direktor tvrtke Adacta d. o. o., Zagreb i Dajana Rudić iz ureda tvrtke Adacta d. o. o. u Osijeku

  Završetak fakultetskog obrazovanja je često i početak jednog novog poglavlja koje započinje (danas često mukotrpnim) traženjem posla… Da to ne mora uvijek biti tako i kako može izgledati proces traženja posla te što sve očekivati na prvom poslu poslušajte iz prve ruke od dojučerašnje kolegice Dajane Rudić (smjer Financijska matematika i statistika), danas zaposlene u Adactinom uredu u Osijeku. Uz navedena iskustva, imat ćete priliku saznati više informacija o poslovima konzultanta u IT svijetu i uvjeriti se da on ima puno više dodirnih točaka sa edukacijom na Mathosu nego se to isprva čini.

 • 16. 4. 2014. – predavanje 'Što realan sektor može ponuditi obrazovnom sustavu - izaberimo najbolje za budućnost'
  Predavač: Denis Sušac iz tvrtke Mono d. o. o., Osijek
  Teme tribine:
  • predstavljanje tvrtke Mono d. o. o. te stanje IT-a u lokalnoj zajednici
  • osvrt na situaciju u obrazovnom sustavu s gledišta realnog sektora te kako bismo mogli pomoći jedni drugima
  • istine i zablude o mogućnostima zapošljavanja u struci u Osijeku, Zagrebu te inozemstvu
  • kako si poboljšati opcije nakon završetka faksa s osvrtom na tehnologije koje su sada hot i posebno na one koje imaju tendenciju to postati.
 • 26. 2. 2014. – predavanje 'Od Mathosa do konzultanta i analitičara - ili što odgovoriti na najteže pitanje na prvim razgovorima za posao...'
  Predavač: Krešimir Mlinarić, direktor tvrtke Adacta d. o. o., Zagreb
  Teme predavanja:
  • što će mi od svega na fakultetu trebati da dobijem posao i da ga obavljam - ocjene, znanje...?
  • koje mogućnosti mi se otvaraju nakon fakulteta?
  • što se uopće radi u tvrtkama?
  • matematika i IT se vole tajno
  • globalna i hrvatska IT scena
  • razvoj, implementacija, savjetovanje, poslovni sustavi... - demistificiranje terminologije
  • što uopće rade IT konzultanti i analitičari?
  • dobre i manje dobre strane posla.
 • 22. 1. 2014. – predstavljanje osječke tvrtke Farmeron
  Predavači: Goran Bokun, direktor proizvoda i tehnologije te Kruno Stražanac, statističar i voditelj službe za korisnike
  Farmeron je tvrtka koja proizvodi istoimeni softver, cloud-based aplikaciju za upravljanje stočnim farmama, a kao posebno interesantne teme za suradnju s Odjelom za matematiku djelatnici Farmerona naveli su sljedeće probleme:
  • optimizacija ishrane (problem linearnog programiranja)
  • analiza vremenskih nizova cijena hrane, proizvodnje mlijeka
  • procjena optimalnog trenutka odstranjivanja životinje
  • analiza utjecaja nutritivnih elemenata na količinu, kvalitetu i prihod od mlijeka
  • utjecaj optimiziranja i kvalitete hrane na učestalost obolijevanja
  • utvrđivanje statistički značajne razlike u produktivnosti za 2 različite ishrane koje obje zadovoljavaju minimalne nutritivne uvjete na temelju osnovnih pravila simuliranja rasta stada izrada optimalnog algoritma ishrane.
 • 18. 12. 2013. - predstavljanje tvrtke Siemens Convergence Creators
  Predavač: Boris Bajtl, dipl. ing., senior solution expert
  Teme predavanja:
  • predstavljanje tvrtke Siemens Convergence Creators
  • pregled situacije na lokalnom IT tržištu
  • poticanje kreativnosti i inovacija
  • inovacijske radionice po grupama.
 • 4. 11. 2013. - povodom otvaranja ureda tvrtke SPAN u Osijeku održana je tribina kojoj su prisustvovali nastavnici i studenti Odjela za matematiku
  Teme i predavači:
  • SPAN priča (Kako smo došli tu gdje jesmo?) - Nikola Dujmović, predsjednik uprave tvrtke SPAN
  • SPAN ljudi (Kakve ljude zapošljavamo?) - Antonija Kapović, direktorica ljudskih resursa
  • SPAN posao (Kakav posao radimo?) - Ivan Vidaković, projektant softverskih rješenja i Slaven Mišak, razvojni inženjer.

Opis tvrtki s kojima Odjel surađuje

Odjel za matematiku trenutno surađuje sa sljedećim udrugama i tvrtkama prema različitim modelima suradnje:

 • Osijek Software City (OSC) pokrenut je početkom 2012. godine od strane niza osječkih IT tvrtki u cilju pozitivnog djelovanja prema lokalnog IT zajednici, povećanja atraktivnosti developerske struke u Osijeku te konkurentnosti programera na tržištu rada kao i u svrhu poticanja poduzetništva u ICT sektoru. OSC djeluje kao udruga koja trenutno okuplja 18 pravnih i više fizičkih osoba.

  Ono čemu se teži ovim projektom jest zapošljavanje! Iz perspektive poslodavca – zapošljavanje educiranog i motiviranog radnika, a iz perspektive radnika – zapošljavanje u perspektivnoj i kvalitetnoj tvrtki. U regionalnoj IT industriji trenutno vlada kronični nedostatak osposobljenog kadra, a to se ovim projektom želi promijeniti, naglašavajući koja su znanja i vještine potrebne za lako zapošljavanje u tvrtkama iz ove branše.

  Dugoročni je cilj ovog projekta postići prepoznatljivost Osijeka u svijetu kao grada u kojemu žive i rade IT stručnjaci te kao grada u kojemu djeluje puno tvrtki koje proizvode dobar softver. Vjerujemo da takva prepoznatljivost sa sobom nosi niz prednosti: utječe na pozitivan imidž grada, poticaj je novim ulagačima, doprinosi zdravijem gospodarstvu, preporuka je potencijalnim klijentima te “odskočna daska” za startup tvrtke.

 • IN2 d.o.o., osnovana 1992. godine u Zagrebu, a danas s preko 400 zaposlenih najveća je IT tvrtka u Hrvatskoj. Bavi se razvojem, implementacijom i održavanjem vlastitih softverskih rješenja i usluga te implementacijom partnerskih softverskih aplikacija čija rješenja i usluge pokrivaju različita područja poslovanja, s naglaskom na javni sektor, financijski sektor i osiguranje, zdravstvo, telekomunikacije, gospodarstvo te komunalna poduzeća i energetiku. Od osnutka do danas, IN2 se proširio na 11 vlasnički povezanih tvrtki u 6 država regije, a projektima i rješenjima prisutan je i u Rumunjskoj, Bugarskoj te Albaniji. IN2 je najveći Oracle partner u Adriatic regiji te vodeći partner za Oracle aplikacije. Tvrtka je nositelj Oracle Platinum Partner statusa te je Microsoft Network Partner s 1 Gold i 9 Silver kompetencija.
 • Span d.o.o., osnovana 1993. godine u Zagrebu, a danas s preko 100 zaposlenih vodeća je hrvatska tvrtka u pružanju profesionalnih usluga projektiranja i izgradnje informacijskih sustava te tehničke podrške za korisnike. Tvrtka je nositelj Microsoft Gold Certified Partnera statusa s 9 Gold i 6 Silver kompetencija.
 • Adacta d.o.o., osnovana 1989. godine u Ljubljani vodeća je regionalna tvrtka koja se bavi razvojem i uvođenjem poslovno-informacijskih rješenja svjetskih IT proizvođača. Adacta grupu danas sačinjavaju poduzeće u Zagrebu te poduzeća u Ljubljani (s podružnicom u Mariboru) i Beogradu. U grupi radi više od 275 stručnjaka koji su uspješno sudjelovali u više od 350 projekata obnove poslovnih informacijskih sustava. Adacta je jedina tvrtka u Hrvatskoj koja posjeduje Microsoft Gold ERP kompetenciju s tržišnim udjelom većim od 60 posto i vodeći je Microsoft Partner za Microsoft Dynamics rješenja u Hrvatskoj i regiji.
 • alphascoreAlpha score d.o.o. je na znanju utemeljeno poduzeće koje svojim klijentima pomaže u donošenju odluka pružajući usluge izrade scoring modela, procjene kreditnog rizika, izrade business intelligence aplikacija i rudarenja podataka (data mining). Alpha score d.o.o. okuplja tim visoko obrazovanih ljudi sa specijalizacijama u područjima  kreditnog rizika, financijskog menadžmenta, financijske analize, matematike, statistike te IT tehnologija. Alpha score d.o.o. uključen je u program hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka koji je poseban oblik integracije znanstveno-tehnologijske politike usmjerene na povezivanje javnog znanstvenoistraživačkog sektora i gospodarstva koje provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u cilju promicanja na znanju utemeljenog gospodarstva.

 • pobaPodravska banka jedna je od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj koja nudi potpun bankarski servis te brojne financijske usluge građanima i poduzetnicima. Stalnim ulaganjem u profesionalni razvoj zaposlenika, poticanjem kreativnosti i inovativnosti zaposlenika, kao i dobro usmjerenim investicijama, Banka ostvaruje kvalitetu primjerenu rangu najboljih banaka.

 • zagrebakabanka.jpgZagrebačka banka je već godinama vodeća banka u Hrvatskoj; po kvaliteti proizvoda i usluga, tehnološkoj inovativnosti, mreži samoposlužnih uređaja te uspješnim poslovnim rezultatima. U Hrvatskoj posluje s više od 60 tisuća korporativnih klijenata te više od 1,3 milijuna građana. Kao članica UniCredit Grupe od ožujka 2002. godine, jedne od najuspješnijih financijskih grupacija u Europi, Zagrebačka banka je i jedna od vodećih banaka u Srednjoj i istočnoj Europi (CEE). Zauzima četvrtinu aktive hrvatskoga bankarskog sektora i 18 posto aktive bankarskog sektora Bosne i Hercegovine kao vlasnik UniCredit banke d.d. Mostar.

 • allianzAllianz je u Hrvatskoj prisutan od 1999. godine, a danas zauzima drugo mjesto među hrvatskim osiguravateljima. Osim osiguranja, Allianz grupi pripadaju AZ obvezni mirovinski fond i AZ dobrovoljni mirovinski fondovi te tri Allianzova investicijska fonda (Cash, Portfolio i Equity).

 • hahHrvatska agencija za hranu (HAH) je pravna osoba sa sjedištem u Osijeku. Osnovala ju je Vlada Republike Hrvatske temeljem Zakona o hrani. Obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti hrane. Osim toga, HAH je kontakt točka za suradnju s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) u području procjene rizika.

 • pioPoljoprivredni institut Osijek, s tradicijom od 1878. godine i danas djeluje kao vrhunski javni znanstvenoistraživački institut, čiju temeljnu djelatnost čine znanstvena i razvojna istraživanja u području genetike te s tim u vezi razvoj (oplemenjivanje) i sjemenarstvo sorti i hibrida najvažnijih ratarskih kultura u RH. Institut kao javni znanstveni institut zajedno s visokim učilištima aktivno sudjeluje na uspostavljanju znanstvene infrastrukture te sudjeluje i u procesu visokog obrazovanja.

 • kbcosijekKlinički bolnički centar Osijek ima dugogodišnju tradiciju postojanja, a snažan razvoj i modernizacija bolnice u Osijeku osobito su prisutni poslije 1950. godine. U razdoblju 1980. - 1990. provode se stručna usavršavanja na svim područjima, objavljuju se brojni znanstveni i stručni radovi što doprinosi stvaranju obrazovnonastavne djelatnosti i znanstvenoistraživačkog rada. U akademskoj godini 1979. / 1980. počinje s nastavom prvi semestar Studija medicine u Osijeku te je Opća bolnica Osijek postala nastavna baza Medicinskog fakulteta.

 • zito.pngŽito grupa vodeća je prehrambena grupa u Slavoniji. Tvrtke članice grupe fokusirane su na proizvodnju kvalitetne i zdrave hrane prema načelima održivog razvoja.