Ispis

Suradnja s privredom

Nakon pokretanja sveučilišnog diplomskog studija matematike smjera Matematika i računarstvo i smjera Financijska matematika i statistika Odjel za matematiku pojačao je svoje kontakte s privredom u svrhu približavanja nastavnih programa Odjela za matematiku stvarnim potrebama i zahtjevima realnog sektora kao i u svrhu približavanja studenata Odjela za matematiku tvrtkama iz okruženja. Okvirni ciljevi poslovne i stručne suradnje Odjela za matematiku:

Mjerljiv rezultat ostvarene suradnje Odjela s realnim sektorom je da među studentima koji završavaju diplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gotovo da i nema nezaposlenih, a potencijalni nas poslodavci sve češće direktno kontaktiraju u potrazi za kvalitetnim i stručnim mladim ljudima.


Sporazumi o suradnji

Odjel za matematiku sklopio je sporazume o suradnji sa sljedećim tvrtkama IT sektora: MonoIN2, Span, Adacta, Siemens Convergence Creators, kao i sporazum s udrugom Osijek Software City koja okuplja čitav niz osječkih IT tvrtki i koja prati naše najbolje studente prema sljedećem modelu:

Također je sklopljen sporazum o suradnji s tvrtkom AlphaScore, čija se djelatnost temelji na procjeni kreditnih rizika i odgovarajućoj softverskoj implementaciji te s Hrvatskom agencijom za hranu, Poljoprivrednim institutom Osijek i tvrtkom Žito d.o.o.

Osim kroz sporazume o suradnji, Odjel za matematiku s nizom tvrtki iz realnog sektora surađuje i neformalno, u vidu sudjelovanja nastavnika i asistenata Odjela u rješavanju različitih stručnih problema, a koji se prirodno pojavljuju u poslovanju takvih tvrtki. Ovdje treba naglasiti kontinuiranu suradnju s Kliničkim bolničkim centrom Osijek te suradnju s tvrtkama Siemens Convergence Creators, Hrvatskom elektroprivredom i Podravskom bankom.


Stručna praksa

Stručna praksa obavlja se s ciljem uvođenja studenata u radne procese stvarnog radnog okruženja i upoznavanja s timskim radom u životnim situacijama. Voditelji stručne prakse na Odjelu za matematiku:

Svaki student mora voditi dnevnik stručne prakse.

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2013. / 2014. godini

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2014. / 2015. godini

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2015. / 2016. godini

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2016. / 2017. godini

Realizirane stručne prakse u akademskoj 2017. / 2018. godini


Završni i diplomski radovi

Studenti su pozvani svoje završne i diplomske radove raditi na različitim problemima u suradnji s privredom, kao podrška mentoru i studentu.

Realizirani završni i diplomski radovi u suradnji s tvrtkama iz realnog sektora


Tečajevi i radionice

Tečajevi / radionice u organizaciji Odjela realizirane u akademskoj 2014. / 2015. godini

Tečajevi / radionice u organizaciji Odjela u akademskoj 2013. / 2014. godini


Tematska predavanja i aktivnosti

Aktivnosti realizirane su u akademskoj 2017. / 2018. godini

Aktivnosti realizirane su u akademskoj 2016. / 2017. godini

Tematska predavanja realizirana u akademskoj 2015. / 2016. godini

Tematska predavanja realizirana su u akademskoj 2014. / 2015. godini

Sljedeća tematska predavanja realizirana su u akademskoj 2013. / 2014. godini, od strane stručnjaka iz realnog sektora


Opis tvrtki s kojima Odjel surađuje

Odjel za matematiku trenutno surađuje sa sljedećim udrugama i tvrtkama prema različitim modelima suradnje: