Aktualni projekti

  • "Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia-Serbia cross-border region", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Interreg IPA CBC Croatia - Serbia 2014-2020) - koordinator projekta: Kristian Sabo

   Sažetak:Allergen avoidance is important for managing allergy. Knowledge about when certain pollen types are likely to be in the air helps allergy sufferers to plan activities and medication use. Since airborne pollen is transported by air masses it can easily cross the border resulting an increased risk for allergy symptoms in sensitive population. Airborne allergens are routinely monitored in cross-border area. However, applied methodology is time consuming and results are disseminated to end users with a delay which limits the impact of collected data in every day health management. The project will modernize public health service and notably enhance the quality and applicative value of the information they provide in cross-border area: by introducing real time monitoring of airborne allergens, by developing models for prediction exposure and by creating a joint platform for instantaneous dissemination of these information. In addition the project will make an effort to educate end users on the benefits from using information for prevention and management of allergy symptoms coming from the information public health services will provide following the implementation of this project. The project will focus on three major pollen allergens (i.e. Birch, Grass, Ambrosia) and thus, having in mind overall prevalence of seasonal allergies in the Croatia-Serbia cross-border region, its results will enhance public health services needed for 15-30% of the population. Particular attention will be given to introduction of developed services to vulnerable groups i.e. children and elderly people for which it can help to plan travelling, outdoor activities, start of the therapy, self assessment of the therapy effectiveness etc. Joint approach for dissemination of measurements and forecasts will improve information flow for people travelling from one side of the border to another but also for visitors coming from other regions.

   Program: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Serbia 2014-2020

   Partneri na projektu: Institut BioSens - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema (Lead Beneficiary), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu and Grad Osijek

   Suradnici na projektu: Kristian Sabo, Krešimir Burazin, Nenad Šuvak and Slobodan Jelić

   Trajanje projekta: 15 July 2017 - 14 January 2020

  • "Stohastički modeli s dugoročnom zavisnošću", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Sveučilište u Osijeku) - voditelj projekta: Nenad Šuvak

   Sažetak:Standardni modeli u vjerojatnosti i statistici obično se oslanjaju na pretpostavku nezavisnosti ili slabe zavisnosti vremenski bliskih događaja. S druge strane, brojni fenomeni u primijenjenim znanostima zahtijevaju vremenske modele kod kojih korelacija između dva događaja može vrlo sporo opadati s povećanjem vremenske udaljenosti. Istraživanje u ovom projektu obuhvaća nekoliko tipova stohastičkih procesa koji imaju svojstvo dugoročne zavisnosti te na njihovu konstrukciju i svojstva. Proučavat će se korelirane slučajne šetnje i njihova veza s frakcionalnim Pearsonovim difuzijama, zatim tzv. trawl procesi i njihovo svojstvo intermitentnosti te procesi dobiveni kompozicijom autoregresivnih procesa u neprekidnom vremenu i slučajnog procesa koji modelira vrijeme.

   Program: IZIP-2016

   Gost istraživač: prof. dr. sc. Nikolai N. Leonenko (School of Mathematics, Cardiff University, UK)

   Suradnici na projektu: Danijel Grahovac (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska) i Ivan Papić (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska)

   Trajanje projekta: ožujak 2017. - ožujak 2018.

  • "Robusna optimizacija prigušenih mehaničkih sustava", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD)) - voditelj projekta: Zoran Tomljanović

   Sažetak:Mehanički sustavi su dosta proučavani, ali još uvijek ima puno zanimljivih i važnih otvorenih problema sa teorijskog stajališta, ali također i u primjenama. U okviru ovog projekta planiramo proučavati robusnu optimizaciju prigušenja. Za optimizaciju planiramo koristiti kriterij koji odgovara H_inf normi sustava, što osigurava bolja svojstva prigušenog sustava u odnosu na druge kriterije poput H2 norme ili ukupne prosječne energije. Taj kriterij posebno osigurava bolju robusnost sustava, što je jedan od ciljeva ovog projekta. Stoga, planiramo razviti nove pristupe za efikasnu optimizaciju prigušenja te ih usporediti s postojećim pristupima.

   Program: Program zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između MZO-a i DAAD-a

   Partneri na projektu: Technische Universität Berlin (Matthias Voigt, Volker Mehrmann i Philipp Schulze)

   Suradnici na projektu: Ninoslav Truhar, Matea Puvača

   Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2018.

  • "Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama (OSMoMeSIP)", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Hrvatska zaklada za znanost - voditelj projekta: Rudolf Scitovski

   Sažetak:U okviru projekta razmatraju se optimizacijski i statistički aspekti prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama kao sastavni dio atraktivnog i aktivnog područja istraživanja poznatog kao analiza velikih podataka (engl. Big data analysis). Istraživanja će biti usmjerena na probleme grupiranja podataka te dekonvolucijske modele i primjene. Polazi se od pretpostavke da promatrani skupovi podataka predstavljaju mjerene vrijednosti varijabli koje se analiziraju, ali u sebi sadrže grešku mjerenja. U velikim skupovima podataka vrlo često je prikladno podatke grupirati na temelju nekih karakteristika te modelirati svaku grupu podataka posebnim modelima kojima se opisuju svojstva varijabli kao što su njihov međusobni odnos, mogućnost separacije, rub skupa vrijednosti varijabli, oblik skupa vrijednosti varijabli, dimenzije (duljinu, površinu ili volumen) skupa vrijednosti ili općenito vektor parametara kojim su te varijable određene. Problem se u mnogim konkretnim situacijama može formulirati u obliku optimizacijskog problema u kome kriterijska funkcija cilja općenito nije niti konveksna niti diferencijabilna. U svrhu rješavanja takvih problema razvijat će se efikasne, brze i točne numeričke procedure. Također, zbog postojanja pogreške u podacima, u svrhu razumijevanja i pravilne interpretacije rezultata koristit će se statistički modeli te će se istražiti odgovarajuća statistička svojstva.

   Program: HRZZ Istraživački projekti (IP-06-2016)

   Suradnici na projektu: Andrew Barron (Sveučilište Yale, SAD), Mirta Benšić (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Dragan Jukić (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Karlo Emmanuel Nyarko (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Safet Hamedović (Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerziteta u Zenici, BiH), Kristian Sabo (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska), Petar Taler (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska)

   Trajanje projekta: 1. ožujka 2017. - 28. veljače 2021.

  • "Varijacijski račun, optimizacija i primjene", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) - voditelj projekta: Krešimir Burazin

   Sažetak: Kroz dosadašnju suradnju identificirani su zajednički znanstveni interesi te bi se planirana suradnja na ovom projektu realizirala kroz zajednički rad na sljedećim temama:
   a) Optimalno upravljanje, optimalni dizajn, poopćena rješenja i homogenizacija. U okviru ove teme planiramo proučavati linearno kvadratičnu zadaću u okružju Friedrichsovih sustava, s naglaskom na primjenama na konkretne početno-rubne zadaće. Nadalje, proučavali bismo zadaću dvo-faznog optimalnog dizajna sa više stanja za jednadžbu stacionarne difuzije, gdje je cilj minimizirati težinsku sumu energetskih funkcionala po svim mješavinama dvaju izotropnih materijala. Ovdje je cilj eksplicitno izračunati rješenje relaksirane zadaće, barem u sferno-simetričnom slučaju. Zanimljivo bi bilo vidjeti može li se linearizirana elastičnost uklopiti u okružje Friedrichsovih sustava, a planirano je i istraživanje karakterizacije H-distribucija, s posebnom pažnjom na pitanju odnosa nosača H-distribucija odnosno H-mjera i valne fronte.
   b) Optimizacijski problemi posebne strukture. Razmatrat će se klasa optimizacijskih problema specijalne strukture u kojima je funkcija cilja prikazana u obliku sume velikog broja tzv. funkcija gubitaka. Posebno nas zanimaju problemi u kojima direktna minimizacija funkcije cilja, koja je određena na osnovi skupa svih podataka (zbog njegove veličine), nije moguća. Da bismo smanjili troškove iterativne procedure optimizacije, razmatrat ćemo metode u kojima je broj lokalnih funkcija gubitaka promjenjiv u svakoj iteraciji. Pri tome funkciju cilja aproksimiramo na osnovi veličine uzorka, za što su posebno zanimljive metode drugog reda. S ciljem redukcije dimenzije velikog broja podataka, razvit će se inkrementalne i adaptivne metode zasnovane na spektralnoj relaksaciji koje služe za traženje približno globalno optimalne particije.

   Program: Program znanstveno-tehnološke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

   Partneri na projektu: Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu

   Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo, Ivana Vuksanović, Jelena Jankov

   Trajanje projekta: 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2017.

  • "Mathematics for industry network (MI-NET) (TD COST Action TD1409 ), (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - COST - European Cooperation in Science and Technology) - koordinator projekta: Kristian Sabo

   Sažetak: Mathematics underpins all of modern science and technology but advances in mathematical research are not always applied to maximum advantage in industry. The objective of this Action is to create a Europe-wide partnership to promote collaboration in, and the benefits of, industrial mathematics. The Actiom will run industry workshops, trainings weeks, and short-term scientific missions to both academic and industrial hosts, with the general aim of increasing the interaction between industry and academia. Exploiting the mathematical knowledge and methodologies af academics will provide European industry with a competitive advantage. Universities will benefit, as mathematicians are able to focus on practically relevant and cutting edge research problems. The training of Early-Career Investigators in particular will lead to a new generation with problem solving and communication skills and collaborative links that will be essential to maintain the goals of this Action in the future long after this funding has finished.

   Program: TD COST Action TD1409

   Partneri na projektu:

   Country

   MC Member

   Austria

   Dr Andreas BINDER

   Austria

   Prof Ronny RAMLAU

   Belgium

   Dr Patricia TOSSINGS

   Bosnia and Herzegovina

   Dr Haris GAVRANOVIC

   Bosnia and Herzegovina

   Dr Harun ŠILJAK

   Bulgaria

   Mr Tihomir IVANOV

   Bulgaria

   Prof Petar POPOV

   Croatia

   Prof Anet REZEK JAMBRAK

   Croatia

   Prof Kristian SABO

   Cyprus

   Dr Katerina KAOURI

   Cyprus

   Dr Margarita ZACHARIOU

   Denmark

   Dr Poul HJORTH

   Denmark

   Prof Maria Dolores ROMERO MORALES

   Estonia

   Prof Peep MIIDLA

   Estonia

   Mr Jens HAUG

   Finland

   Dr Simo ALI-LÖYTTY

   Finland

   Dr Matylda JABLONSKA-SABUKA

   France

   Dr Joost ROMMES

   France

   Ms Edwige GODLEWSKI

   fYR Macedonia

   Dr Tatjana ATANASOVA-PACHEMSKA

   fYR Macedonia

   Dr Biljana JOLEVSKA-TUNESKA

   Germany

   Prof Dietmar HOEMBERG

   Germany

   Prof Rene PINNAU

   Greece

   Prof Vasileios KOSTOGLOU

   Greece

   Dr Nikolaus PLOSKAS

   Hungary

   Dr András BÁTKAI

   Hungary

   Prof Istvan FARAGO

   Ireland

   Dr Miguel BUSTAMANTE

   Ireland

   Dr William LEE

   Israel

   Dr Yirmeyahu KAMINSKI

   Israel

   Dr Aviv GIBALI

   Italy

   Prof Alessandra MICHELETTI

   Italy

   Dr Rada NOVAKOVIC

   Lithuania

   Prof Raimondas CIEGIS

   Netherlands

   Dr Vivi ROTTSCHAFER

   Netherlands

   Prof Wilhelmus SCHILDERS

   Norway

   Prof Elena CELLEDONI

   Norway

   Dr Svenn Anton HALVORSEN

   Poland

   Prof Wojciech OKRASINSKI

   Poland

   Dr Agnieszka WYLOMANSKA

   Portugal

   Prof Adérito ARAÚJO

   Portugal

   Ms Margarida PINA

   Romania

   Prof Costica MOROSANU

   Romania

   Dr Ionut PORUMBEL

   Serbia

   Prof Natasa KREJIC

   Serbia

   Prof Ivan OBRADOVIC

   Slovakia

   Dr Peter FROLKOVIC

   Slovakia

   Prof Karol MIKULA

   Slovenia

   Prof Janez POVH

   Spain

   Prof Tim MYERS

   Spain

   Prof Peregrina QUINTELA ESTÉVEZ

   Sweden

   Dr Hanifeh KHAYYERI

   Sweden

   Prof Johan HOFFMAN

   Switzerland

   Dr Joerg OSTERRIEDER

   Switzerland

   Prof Wolfgang BREYMANN

   Turkey

   Prof Enis KAYIS

   United Kingdom

   Dr Robert LEESE

   United Kingdom

   Dr Hilary OCKENDON

   Suradnici na projektu: Kristian Sabo, Krešimir Burazin

   Trajanje projekta: 5. 5. 2015. – 4. 5. 2019.

  • "Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - Hrvatska zaklada za znanost) - voditelj projekta: Ninoslav Truhar

   Sažetak: Ovaj projekt posvećen je proučavanju mehaničkih sustava drugog reda koji se opisuju sustavom običnih diferencijalnih jednadžbi: M x''(t) + D x'(t)+ K x(t) =B f(t)+Ew(t), x0=x(0), v0=x'(0), pri čemu su M, D, K semidefinitne hermitske matrice velike dimenzije, ovisne o jednom ili više realnih parametara, a B i E su matrice s p i q stupaca, punog ranga, pri čemu su p i q puno manji od n.
   Iako se o navedenim sustavima puno toga zna, još uvijek postoje mnogi zanimljivi neriješeni problemi kako s teorijskog tako i s aspekta primjena. Jedan od takvih problema je optimizacija prigušenja malog ranga, bilo koje vrste (pasivnog, viskoznog, semi-aktivnog) iz kojeg slijede otvorena pitanja poput pozicioniranja prigušivača, njihovog optimalnog broja, optimalne karakteristike prigušivača, itd. Glavnina istraživanja u okviru ovog projekta stoga će biti usmjerena na: optimizaciju aktivnog i pasivnog prigušenja, te optimalno upravljanje parametarski ovisnim mehaničkim sustavima sa i bez vanjske sile; opisivanje svojstava svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora parametarski ovisnog pripadnog kvadratnog problema te njihova generalizacija na nelinearne parametarski ovisne svojstvene probleme. U okviru problema optimizacije aktivnog i pasivnog prigušenja mehaničkih sustava sa i bez vanjske sile, razvit ćemo opći teorijski okvir koji opisuje mnoga važna svojstva sustava, te ćemo konstruirati adekvatne numeričke algoritme za izračunavanje željenih veličina. Ta će teorijska razmatranja biti vezana za optimizaciju raznih parametara prigušenja s obzirom na nekoliko različitih optimizacijskih kriterija, kao npr: optimizacija spektralne apscise, optimizacija ukupne usrednjene energije sustava, optimizacija usrednjene amplitude pomaka, optimizacija usrednjene amplitude energije i optimizacija energije odgovora impulsa. Nadalje, u okviru navedenih problema rješavat ćemo mnoge numerički zahtjevne probleme, primjerice: problem mješovite cjelobrojne nelinearne optimizacije, efikasno rješavanje velikih matričnih jednadžbi (Lyapunovljeva, Sylvesterova, Riccatijeva), poboljšanje optimizacijskih algoritama redukcijom dimenzije. Takodjer ćemo razmatrati kako teorijski tako i numerički aspekt problema optimizacije semi-aktivnog prigušenja te optimalnog upravljanja obzirom na različite kriterije (minimizacija H_2, H_infinity norme i dr.).
   U okviru problema opisivanja ponašanja svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora parametarski ovisnog kvadratnog svojstvenog problema, razvit ćemo perturbacijsku teoriju za pripadni kvadratni problem, pri čemu ćemo posebno proučavati slučaj kad su M, D, K semidefinitne hermitske matrice, a pripadni linearizirani par je dijagonalizabilan (to znači da svojstvene vrijednosti kvadratnog svojstvenog problema mogu biti kompleksne), a posebno tzv. pregušeni slučaj, tj. slučaj kada je pripadni linearizirani par definitan. Nadalje, dobivene rezultate planiramo generalizirati na parametarski ovisne nelinearne probleme svojstvenih vrijednosti. Za sve slučajeve razvit ćemo perturbacijsku teoriju, koja će sadržavati perturbacijske ocjene apsolutnog i relativnog tipa za svojstvene vrijednosti i pripadne svojstvene vektore, odnosno potprostore.Budući da su navedeni problemi usko povezani, uvid u ponašanje svojsvenih vrijednosti i pripadnih svojstvenih vektora omogućit će bolje razumijevanje djelovanja prigušenja ili drugih dijelova mehaničkih sustava, dok će bolje razumijevanje optimalnosti prigušenja ili parametara u mehaničkom sustavu pojasniti neka važna svojstva mehaničkih sustava, kao što su pregušenost, stabilnost i slično.

   Program: Hrvatska zaklada za znanost

   Partneri na projektu: Prof. dr. sc. Peter Benner, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Germany
   Prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split
   Dr. sc. Nevena Jakovčević Stor, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split
   Jonas Denißen, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Germany

   Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, doc. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Ivana Kuzmanović, dr. sc. Suzana Miodragović

   Trajanje projekta: 1. 7. 2015. – 30. 6. 2019.

  • "European Model Reduction Network (EU-MORNET) (TD COST Action TD1307)", (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku - COST - European Cooperation in Science and Technology) - koordinator projekta: Ninoslav Truhar

   Sažetak: Ova mreža će spojiti zajedno velike grupe u Europi koje rade na strategijama za redukciju modela, a primjenu imaju u mnogim domenama znanosti i tehnologije. Rastuća složenost matematičkih modela koji se koriste za predviđanje realnih sustava, poput klimatskih problema ili kardiovaskularnih sustava čovjeka, dovode do potrebe za redukcijom modela. Zbog toga je potrebno razvijati algoritme koji zamjenjuju složene modele sa znatno jednostavnijim koji dobro aproksimiraju sustav i sadrže najvažnije fenomene koji se u danom modelu promatraju.

   Naglasak će biti na nekoliko tema:

   1. Dizajniranje, optimizacija i teorija upravljanja u primjenama u realnim vremenu u inženjerstvu.
   2. Asimilacija podataka, evidentiranje geometrije i procjena parametara s posebnim naglaskom na računanje u realnom vremenu u biomedicinskom inženjerstvu i računalnoj fizici.
   3. Vizualizacija u realnom vremenu fizikalno baziranih simulacija u računalnim znanostima.
   4. Proučavanje problema velikih dimenzija u prostoru stanja, fizikalnom prostoru i industrijskim problemima ili parametarskom prostoru.
   5. Interakcija između više modela redukcije pristupima koji koriste redukciju dimenzije.

   Fokus mreže je metodologijski, međutim, velik broj znanstvenih i industrijskih problema velike složenosti je predviđen za motivaciju, simulaciju i na kraju demonstraciju značaja i efikasnosti mreže. Glavni cilj je značajno ubrzavanje računalnih programa kako bi bili realističniji za industrijske, znanstvene, ekonomske i socijalne modele, što će se postići modelima za redukciju.

   Program: TD COST Action TD1307

   Partneri u projektu:

   Country

   MC Member

   Belgium

   Prof Karl MEERBERGEN

   Belgium

   Prof Benjamin DEWALS

   Croatia

   Prof Ninoslav TRUHAR

   France

   Prof Francisco CHINESTA

   Germany

   Prof Peter BENNER

   Germany

   Prof Bernard HAASDONK

   Ireland

    Dr Patrick BRADLEY

   Italy

   Dr Gianluigi ROZZA

   Luxembourg

   Prof Andreas ZILIAN

   Luxembourg

   Prof Stéphane BORDAS

   Netherlands

    Prof Wil SCHILDERS

   Netherlands

   Prof Jacquelien SCHERPEN

   Portugal

   Prof Nuno POMBO

   Portugal

   Prof Luis Miguel SILVEIRA

   Romania

   Prof Daniel IOAN

   Romania

   Dr Alexandra Raluca STEFANESCU

   Spain

   Prof Antonio FALCO

   Spain

   Mr Enrique S. QUINTANA-ORTI

   Sweden

   Prof Elias JARLEBRING

   Switzerland

   Prof Alfio QUARTERONI

   United Kingdom

   Dr Mark OPMEER

   Country

   MC Substitute

   Germany

   Prof Heike FASSBENDER

   Germany

   Prof Tatjana STYKEL

   Netherlands

   Prof Siep WEILAND

   Netherlands

   Prof Arjan VAN DER SCHAFT

   Switzerland

   Prof Jan HESTHAVEN

   Suradnici na projektu: Ninoslav Truhar, Zoran Tomljanović

   Trajanje projekta: 14. 11. 2013 - 14. 11. 2017.