OSNOVNE INFORMACIJE
NASTAVNIK KONTAKT KONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Kristian Sabo ksabo_at_mathos.hr (031) 224 - 827 utorkom u 11:00, kabinet 18 u prizemlju zgrade
ASISTENT dr.sc. Ivan Soldo isoldo_at_mathos.hr (031) 224 - 827 utorkom od 13:30 do 14:30, kabinet 14 u prizemlju zgrade
DEMONSTRATOR Petra Corn petra.corn_at_gmail.com (031) 224 - 827 Ponedjeljom od 15:00 u predavaonici 2
Raspored studenata po grupama:
RASPORED PREDAVANJA, VJEŽBI I DEMONSTRATURA
PREDAVANJA Zimski semestar

utorkom od 8:00 do 11:00 u predavaonici 1

VJEŽBE Zimski semestar

A grupa: utorkom od 11:00 do 13:30 u predavaonici 2

B grupa: srijedom od 14:00 do 16:30 u predavaonici 2

DEMONSTRATURE Ponedjeljom od 15:00 u predavaonici 2