Matematički kolokvij

Predavanja na Matematičkom kolokviju prvenstveno su namijenjena znanstveno-nastavnim djelatnicima i studentima Sveučilišta u Osijeku, ali i profesorima srednjih škola, kao i svim zainteresiranim iz drugih djelatnosti. Predavači na znanstvenom dijelu kolokvija su znanstvenici zaposleni na hrvatskim sveučilištima, ali često i znanstvenici iz inozemstva.

Matematički klub

Odjel za matematiku inicira osnivanje Matematičkog kluba koji okuplja bivše i sadašnje studente, nastavnike i suradnike, te prijatelje Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku s osnovnim ciljem razmjene informacija između članova Kluba.

Izvedbeni studijski programi
2013./2014.

KOI 2014

Osječki matematički list

Udruga matematičara Osijek

Seminar za optimizaciju i primjene

Stručni kolokvij

LOC Summer School

Pretraži mathos.hr            en

Mapa stranice

Aktualno

Second Call - 15th International Conference on Operational Research KOI 2014

Natječaj (19.3.2014.) (Obrazac br. 2, Obrazac br. 4)

Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima

Pravilnik o diplomskim ispitima

Odluka o linearnom modelu studiranja

Obnovljeni studijski programi

Novi studijski programi na Diplomskom studiju:
- Financijska matematika i statistika
- Matematika i računarstvo

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Odjel za matematiku, Trg Lj. Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska, tel: 031/224-800, fax: 031/224-801, e-mail: