Ivana Bacelj

Ivana Bacelj

SKDD – CCP Smart Clear d.d

Voditelj kontrole i upravljanja rizicima

Ako vam je matematika uvijek “išla” i negdje u sebi posjedujete barem prstohvat ljubavi prema njoj, smatram da se s matematikom ne može pogriješiti.

Moje ime je Ivana Bacelj i magistra sam matematike sa završenim smjerom Financijska matematika i statistika. Uz petogodišnje studiranje na Odjelu za matematiku vežu me lijepa sjećanja i pozitivna iskustva: dobro organizirana nastava, kvalitetni i pristupačni profesori, mogućnost samostalnog rada, stečeno teorijsko i praktično znanje i ono najbitnije za današnje tržište rada – analitički način razmišljanja. Sam izvedbeni plan studija smatram iznimno kvalitetnim i modernim – mnoge metode i sastavne dijelove gradiva naučenih tijekom studija direktno primjenjujem svakodnevno u sklopu svojih poslovnih aktivnosti.

Budući da je matematika u zadnjem desetljeću iznimno tražena i prepoznata grana znanosti, kvalitetatan posao zaista nije teško pronaći, a većina mojih kolega sa smjera su bili zaposleni kroz najviše nekoliko mjeseci od trenutka diplomiranja. Pogotovo se u zadnje vrijeme stavlja veliki naglasak na upravljanje rizicima, a većina radnih mjesta vezanih za isto rezervirana su upravo za matematičare.
Važno je za naglasiti kako studij matematike ne spada u lakše studije, ali kroz njega se može uvidjeti kako matematika zapravo prodire u sve pore današnjeg poslovnog svijeta: financije, kriptografija, IT, ekonomija, osiguranje, biomedicina. Mogućnosti su ogromne, a ponekad su malo više truda i strpljenja svega toga vrijedni.

Stoga, ako vam je matematika uvijek „išla“ i negdje u sebi posjedujete barem prstohvat ljubavi prema njoj, smatram da se s matematikom ne može pogriješiti – ipak matematiku ne zovu bez razloga kraljicom znanosti.

Opis radnog mjesta

Trenutno radim kao Voditelj kontrole i upravljanja rizicima u tvrtki SKDD – CCP Smart Clear d.d., trenutno jedinoj tvrtki ovakve vrste u našoj regiji, a koja se bavi preuzimanjem rizika druge ugovorne strane između dviju strana u transakciji, kao i pružanjem usluge obračuna i namire za trgovanje devizama, vrijednosnim papirima, opcijama i izvedenicama. Sami CCP-ovi podliježu strogim regulatornim okvirima koji su nastali kao odgovor na krizu 2008. godine koja je uvelike potaknuta netransparentnim trgovanjem izvedenicama. Karijeru sam zapravo od pripravnika do glavnog koordinatora započela u Privrednoj banci Zagreb d.d. gdje sam četiri i pol godine radila na poslovima upravljanja kreditnim rizikom, a koji su najviše bili vezani za upravljanje neočekivanim gubitkom i kapitalom, a nakon toga sam karijeru nastavila u sferi primarno tržišnih rizika. Za prvi posao sam saznala u komunikaciji s kolegicom s istog smjera, a kako su rizici, bilo u bankarskom svijetu, bilo u svijetu osiguranja ili drugoj vrsti poslovanja, još relativno mladi sektor (prosjek godina zaposlenih u oba sektora u kojima sam dosad radila iznosio je ispod 30), ponuda kvalitetnih poslova je zaista široka. S obzirom na to da smatram da je prirodan tok nakon određenog stečenog iskustva promijeniti posao (barem u ovim mlađim danima), s obzirom na dobru povezanost, komunikativnost i suradnju u branši rizika, doći do mog trenutnog radnog mjesta, uz mnogo truda i radne discipline, bilo je umjereno teško i osobno izazovno.

Financijski sustavi su ogromni i kompleksni (pogotovo bankarski) te se ponekad lako izgubiti u velikom korporativnom svijetu, ali je bitno imati na umu da je svaka jedinica, kao i svaki pojedinac ključan. Kao jedan od recentnijih primjera gdje se može vrlo jasno vidjeti kako rad utječe na „nešto opipljivo i konkretno“, je provođenje sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka od strane Europske središnje banke (ECB), čije su se aktivnosti intenzivno odvijale u drugoj polovici 2019. godine, a koja je zapravo sastavni dio procesa uspostave bliske suradnje ECB-a i HNB-a te čime je ispunjen još jedan preduvjet za ulazak Republike Hrvatske u Europski tečajni mehanizam ERMII. Kao dio jedinice koja se bavila velikim dijelom aktivnosti u sklopu sveobuhvatne procjene, aktivno sam sudjelovala u čitavom procesu, od njegova početka do konačne ocjene.

Svijet rizika je vrlo dinamičan te je stoga vrlo teško opisati tipičan radni dan – jedino što je konstantno je dogovor s kolegama oko ručka ili pokojeg opuštenijeg druženja nakon napornog radnog dana. Međutim, iako tipičan radni dan kao takav ne postoji, ključni poslovi se mogu identificirati kao sljedeći: izrada modela, definiranje metodologija, praćenje najnovijih znanstvenih i stručnih novosti u relevantnim područjima, testiranje valjanosti modela i podataka, validacija, održavanje i unaprjeđenje internih sustava, različite adhoc i what-if analize, definiranje stresnih scenarija i izračun efekata, prezentacija rješenja, komunikacija s regulatorima i izvještavanje. Najčešći izazovi s kojima se susrećete obavljajući ove aktivnosti su: snalaženje među podacima, pronalazak trenda ili uzroka koji prekida trend, komunikacija s drugim odjelima, optimizacija kodova i naravno vječna utrka s vremenom – kako u zadanom roku što bolje obaviti traženo? Iz svega navedenog mogu zaključiti kako je posao u rizicima jednom matematičaru sve samo ne dosadan.

Znanje stečeno na Odjelu za matematiku iznimno mi je doprinijelo snalaženju u vrlo kratkom vremenu sa svime navedenim – činjenica je da je program studija fokusiran na razvijanje analitičkog načina razmišljanja (prvenstveno u prve tri godine preddiplomskog studija) i rješavanje stvarnih problema u praksi (najviše u godinama diplomskog studija). Smatram da studij matematike predstavlja odličnu osnovu za bilo kakav posao koji zahtijeva kompleksnije zaključivanje i odlučivanje, a jednom kada se odlučite za područje u kojem želite raditi, mogućnosti za usavršavanje i učenje su ogromne.

Moram biti malo pristrana te naglasiti kako je financijski svijet pogotovo naklonjen stalnim edukacijama, konferencijama, tečajevima, internim razmjenama, polaganju certifikata koji su međunarodno priznati, a nerijetko će vam tvrtke u kojima radite pripomoći u individualnim naumima daljnjeg stjecanja znanja – primjera radi, tijekom svog radnog odnosa u Privrednoj banci Zagreb d.d. sam u dogovoru s poslodavcem upisala drugi fakultet, koji je direktno vezan uz svijet financija, čime očekujem proširiti svoje teorijsko i praktično znanje. Također, moram se osvrnuti i na mogućnosti putovanja koja su prije pandemije bila česta, što u vidu edukacija i konferencija, što u vidu poticanja duha zajedništva i kolektiva kroz sportska natjecanja, team buildinge, rekreaciju i slično.

Za kraj bih samo htjela nadodati da matematika otvara stvarno velik broj vrata, a uz malo sreće vrlo brzo ćete se naći na poslu koji, osim osobnog razvoja, nosi i zadovoljstvo.