Aktualne obavijesti

01/03/2024 - 01/04/2024

Odluka o stavljanju izvan snage svih odluka i općih akata o plaćama

01/03/2024 - 01/05/2024

Natječaji za zapošljavanje

Natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent – polje matematika

Natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent – polje računarstvo

Natječaj za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi/tajnik Fakulteta

Natječaj za izbor na radno mjesto III. vrste – voditelj računovodstva

14/02/2024 - 14/04/2024

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka

07/02/2024 - 07/04/2024

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o uredskom poslovanju

02/02/2024 - 02/04/2024

Natječaj za višeg asistenta za rad na projektu

Stare objave

31/01/2024 - 29/02/2024

Dekanova nagrada

31/01/2024 - 29/02/2024

Odluke o pohvaljivanju studenata

19/01/2024 - 07/02/2024

Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja

Na događanju “Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja” stručnjaci Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) predstavit će novosti vezane uz način izrade i izdavanja digitalnih diploma, koncept elektroničkog pečata, način provjere vjerodostojnosti diploma, registar diploma te novi Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO).

Navedeno predstavljanje novosti u digitalizaciji sustava visokog obrazovanja koje predstoji u 2024. godini, a vezano je za temu digitalnih diploma održat će se u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku, 7. veljače 2024. godine, s početkom u 10 sati. 

Na linku http://www.unios.hr/digitalne-diplome-korak-naprijed-u-digitalizaciji-visokog-obrazovanja/ možete preuzeti Poziv te se prijaviti za sudjelovanje na događanju “Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja”.

08/01/2024 - 17/01/2024

Poziv za prijavu studentica/studenata za dodjelu Pohvale za izvannastavne aktivnosti u ak. 2022./2023. godini

22/12/2023 - 22/02/2024

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih, namjenskih i ostalih prihoda