Fakultet primijenjene matematike i informatike

Kvaliteta u visokom obrazovanju

Na Odjelu za matematiku za poslove osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete zaduženi su Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Oni u svom radu surađuju s Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje  te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava za osiguravanje kvalitete Odjela za matematiku.

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja čine:

  1. prof. dr. sc. Krešimir Burazin - predsjednik Povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, predstavnik nastavnika
  3. izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević, predstavnica nastavnika
  4. dr. sc. Mateja Đumić, predstavnica asistenata
  5. Tomislav Vinković, predstavnik studenata
  6. Denis Sušac, Mono d.o.o. Osijek, predstavnik vanjskih dionika
  7. Krešimir Mlinarić, BE-terna Group Zagreb, predstavnik vanjskih dionika.

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku pobliže se uređuju ustroj,  djelovanje i područja vrednovanja sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na  Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Politika kvalitete

Priručnik za osiguravanje kvalitete Odjela za matematiku daje pregled aktivnosti i mjera koje Odjel za matematiku provodi ili planira provoditi u izgradnji i unaprjeđivanju sustava za osiguravanje kvalitete te promicanju kulture kvalitete na Odjelu za matematiku, a namijenjen je svim unutarnjim i vanjskim dioncima sustava za osiguravanje kvalitete kao i široj javnosti.

REAKREDITACIJA ODJELA ZA MATEMATIKU U 2021. GODINI

REAKREDITACIJA ODJELA ZA MATEMATIKU U AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI

 EDUKACIJA