Povijest matematike

Osnovne informacije

M117 (3+0+0) - 4 ECTS bodova

Povijest matematike izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija – nastavničkog studija matematike i informatike. Kolegij upoznaje studente s razvojem glavnih matematičkih ideja kroz povijest. Time se postiže poznavanje niza primjera korisnih za budući rad nastavnika matematike, kao i za njihovu opću kulturu i mogućnost komunikacije s drugim strukama. Također, upoznava se s vezama matematike s drugim strukama i društvenim razvojem, te provodi se ponavljanje već upoznatog matematičkog gradiva. U prvom dijelu predmeta obrađuje se razdoblje do uključivši renesanse u uglavnom kronološkom redoslijedu, a u drugom dijelu obrađuje se novovjeka matematika prema razvoju pojedinih matematičkih disciplina.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Osnovna literatura

  1. F. M. Brueckler: Povijest matematike I, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2007.
  2. F. M. Brueckler: Povijest matematike II, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2010.

Dopunska literatura

  1. Ž. Dadić: Razvoj matematike. Ideje i metode egzaktnih znanosti u njihovu povijesnom razvoju, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
  2. Z. Šikić, Kako je stvarana novovjekovna matematika, Školska knjiga Zagreb, 1989.
  3. Š. Znam i dr., Pogled u povijest matematike, Tehnička knjiga Zagreb, 1989.
  4. The MacTutor History of Mathematics Archives: http://mathshistory.st-andrews.ac.uk
  5. S.Anglin, J.Lambek: The Heritage of Thales, Springer Verlag, Berlin, 1995.
  6. D.E.Smith: History of Mathematics – Vol. I, Dover, New York, 1958.
  7. D.E.Smith: History of Mathematics – Vol. II, Dover, New York, 1953.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.