Vektorski prostori

Osnovne informacije

M099 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

U kolegiju se daje općenitiji pogled na pojmove i rezultate s kojima su se studenti susretali u kolegijima iz linearne algebre u prve dvije godine studija. Kroz apstraktniji pristup želi se dublje i jasnije proniknuti u materiju koja je osnova za razumijevanje mnogih modernih matematičkih disciplina.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. H. Kraljević: Vektorski prostori, skripta
  2. S. Kurepa: Konačnodimenzionalni vektorski prostori

Dopunska literatura

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.