Vjerojatnost

Osnovne informacije

M118 (4+3+0) - 9 ECTS bodova

Vjerojatnost se izvodi u zimskom semestru prve godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je da studenti ovladaju potrebnim sadržajima iz opće teorije vjerojatnosti da bi bili osposobljeni za razumijevanje teorije vjerojatnosti kao matematičke discipline te za njenu primjenu. Pri izboru sadržaja vodi se računa o potrebama grupe predmeta koji se temelje na teoriji vjerojatnosti (statistika, slučajni procesi, analiza vremenskih nizova, multivarijatna analiza i drugi).

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. N. Sarapa – Teorija vjerojatnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura

  1. L.E. Bain and M. Engelhardt – Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning
  2. R.C. Mittelhammer – Mathematical Statistics for Economics and Business, Springer, New York-Tokyo, 1996.
  3. T.S. Ferguson – A Course in Large Sample Theory, Chapman & Hall, London, 1996.
  4. M. Benšić, N. Šuvak – Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2014.
  5. N. Elezović – Slučajne varijable, Element, Zagreb, 2007.
  6. M. J. Crawley – The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.