Primijenjena multivarijatna statistika

Popis literature

Za teorijske osnove vjerojatnosti

M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2014. besplatno dostupno na stranici

Za osnovne statističke metode, zaključivanje o jednoj varijabli te zaključivanje o vezama ili razlikama između dvije varijable

D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied Statistics and Probability for EngineersJohn Wiley & Sons, Inc., 2015. 

M. Benšić, N. Šuvak, Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2013, besplatno dostupno na stranici (baze podataka)

D.J. Sheskin, Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures, CRC Press

Za  multivarijatnu analizu

A. K. Härdle, L. Simar, Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 

J.D. Jobson, Applied Multivariate Data Analysis, Volume I, Volume II, Springer

J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics, South-Western, Cengange Learning

Dostupan software

R –  https://cran.r-project.org/ besplatno dostupan jezik i okruženje za statističke izračune i grafiku

StatSoft – Statistica

 –          aplikativni program, tablični prikazi prilagođeni korisniku

 –          licenca Sveučilišta u Osijeku dostupna svim studentima i zaposlenicima Sveučilišta

 –          za podatke o instlaciji javiti se službi računalne podrške na Fakultetu