Fakultet primijenjene matematike i informatike

Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Studijski program Diplomski sveučilišni nastavničkistudijmatematike i informatike je utemeljen na spoznajama o potrebi inoviranja i osuvremenjivanja nastavnih sadržaja, kako bi se programi približili potrebama gospodarstva i obrazovnogsustava iz okruženja. Informacije su prikupljene na temelju većegbroja kontakata i razgovora s kolegama iz drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta, suradnje Odjela s tvrtkama i školama iz okruženja kao i kroz kontinuiranu suradnju s bivšim studentima na temelju Alumni kluba i Matematičkog kluba Odjela za matematiku

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Odjel za matematiku

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar / magistra edukacije matematike i informatike (mag. educ. math. et inf.)

Trajanje studija: dvije godine (četiri semestra), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 120 ECTS bodova

Status studenta: redoviti studenti (30 redovitih studenata)

Uvjeti za upis na studij:

Na Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike moguć je upis sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem matematike, preddiplomskim sveučilišnim studijem matematike i računarstva ili srodnim preddiplomskim sveučilišnim studijem na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta ako je na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvareno barem 150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom odgovarajućih izbornih predmeta i to najviše do 30 ECTS bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise.
Za upis na Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike ne održava se razredbeni ispit već se rang liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

 

Magistri edukacije matematike i informatike koji završe ovaj studij  osposobljeni su za organizaciju nastavnog procesa: prenošenje znanja,  izvođenje nastave matematike i informatike te rad s djecom  osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kao i za nastavak  obrazovanja u smjeru znanstvenoistraživačkog rada.

Način završetka studija: polaganje svih ispita, izrada diplomskog rada u kojemu je potrebno istražiti zadanu temu i sustavno je prezentirati u zadanom pisanom obliku te polaganje diplomskog ispita.