Fakultet primijenjene matematike i informatike

Financijska matematika i statistika

Sveučilišni diplomski studij matematike

Diplomski studij Financijske matematike i statistike namijenjen je studentima koji su završili preddiplomski studij matematike ili drugi srodan studij. Program studija pažljivo je uravnotežen između naprednih matematičkih teorija i praktičnih vještina te je po tome jedinstven u Hrvatskoj.

Financijska matematika proučava probleme financijskog odlučivanja kombinirajući različite tehnike iz teorijske i primijenjene matematike. Upravljanje tržišnim i kreditnim rizicima, strategije ulaganja, upravljanje fondovima i rizicima u osiguranju nezamislivi su bez matematičkih modela. Studenti kroz ovaj studij usvajaju tehnike modeliranja slučajnih fenomena iz područja financija koje su primjenjive i u brojnim drugim područjima kao što su medicina, prehrambena tehnologija, biologija i epidemiologija.

Kroz ovaj studij stječe se i napredno znanje statističkih metoda s primjenama u praktičnim problemima. Razvija se sposobnost analiziranja i kritičke interpretacije podataka, razvijanja statističkih modela u praktičnim situacijama i korištenje najmodernijih računalnih alata i softverskih paketa. Takva znanja i vještine primjenjivi su u svim područjima gdje postoji podaci, a sa sve većim mogućnostima prikupljanja podataka, sve je važnije kvalitetno analizirati i odlučivati na osnovu velike količine podataka (tzv. big data).

Do not worry too much about your difficulties in mathematics, I can assure you that mine are still greater. (Albert Einstein)

Diplomirani studenti redovito se zapošljavaju na izazovna i dobro plaćena radna mjesta u bankama, osiguravajućim društvima, mirovinskim fondovima, financijskim institucijama, revizorskim kućama te kao podatkovni analitičari. Ovaj studij je idealan za sve koji imaju sklonost analitičkom rješavanju problema te su spremni uložiti trud u stjecanje novih znanja i vještina koje će im omogućiti perspektivnu poslovnu karijeru.

Upisati studij Financijske matematike i statistike ulaganje je u uspješnu budućnost - svaki napor i sav uloženi trud donose višestruku dobit!

Naziv studija: sveučilišni diplomski studij matematike, smjer:

  • Financijska matematika i statistika,
  • Matematika i računarstvo,
  • Industrijska i primijenjena matematika.

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / Odjel za matematiku

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar / magistra matematike (mag. math.)

Trajanje studija: dvije godine (četiri semestara), pri čemu će kandidat skupiti minimalno 120 ECTS bodova

Status studenta: redoviti studenti (61 redoviti student)

Uvjeti upisa na studij: pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski/dodiplomski studij matematike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski smjer

Način završetka studija: polaganje svih ispita, izrada diplomskog rada u kojemu je potrebno istražiti zadanu temu i sustavno je prezentirati u zadanom pisanom obliku te polaganje diplomskog ispita.