Odjel za matematiku

Financijska matematika i statistika

Sveučilišni diplomski studij matematike

Nakon 7 godina izvođenja ovog studijskog programa na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ustanovili smo da su neophodne neke ispravke i dopune.

Na sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer Financijska matematika i statistika (stari naziv: Financijska i poslovna matematika) umjesto postojećeg uveli smo 1 novi obavezni predmet te 4 nova izborna predmeta. Na sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer Matematika i računarstvo poboljšali smo i razdvojili nekoliko postojećih obaveznih predmeta i uveli 2 nova obavezna predmeta, koji dopunski podupiru najvažnije obavezne predmete kroz razne primjene i informatičke novine te je uvedeno 15 novih izbornih predmeta. Na sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjer Industrijska i primijenjena matematike poboljšali smo i razdvojili nekoliko postojećih obaveznih predmeta i uveli 4 nova izborna predmeta. Osim toga na svim smjerovima ovog sveučilišnog diplomskog studijskog programa u potrebnoj mjeri poboljšani su sadržaji i obnovljena literatura drugih predmeta.

Važno je napomenuti da ovim poboljšanjima nisu narušene kompetencije koje dobiva završeni student. Pokrivenost vlastitim kadrom na svim studijskim programima vrlo je visoka (64 %). Svi vanjski suradnici su sa Sveučilišta u Osijeku.

U idućih nekoliko godina namjeravamo ponuditi samo dva smjera sveučilišnog diplomskog studija matematike: smjer Financijska matematika i statistika i smjer Matematika i računarstvo jer smo ustanovili dobar interes za njih i dosad visoku zapošljivost završenih studenata.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija matematike sa smjerovima Financijska matematika i statistika, Matematika i računarstvo i Industrijska i primijenjena matematika većim dijelom je utemeljen na postojećem sveučilišnom diplomskom studijskom programu matematike. Studijski program izgrađen je na osnovi vlastitih spoznaja o potrebi inoviranja i osuvremenjivanja nastavnih sadržaja, ali i na temelju brojnih kontakata i razgovora s kolegama iz drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta za vrijeme održavanja redovitog Matematičkog kolokvija te rezultatima analize uspješnosti studiranja i povratnih informacija dobivenih od naših diplomiranih studenata.

Naziv studija: sveučilišni diplomski studij matematike, smjer:

  • Financijska matematika i statistika,
  • Matematika i računarstvo,
  • Industrijska i primijenjena matematika.

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / Odjel za matematiku

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar / magistra matematike (mag. math.)

Trajanje studija: dvije godine (četiri semestara), pri čemu će kandidat skupiti minimalno 120 ECTS bodova

Status studenta: redoviti studenti (61 redoviti student)

Uvjeti upisa na studij: pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski/dodiplomski studij matematike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski smjer

Način završetka studija: polaganje svih ispita, izrada diplomskog rada u kojemu je potrebno istražiti zadanu temu i sustavno je prezentirati u zadanom pisanom obliku te polaganje diplomskog ispita.