Vjerojatnost i statistika – GRAFOS

(2+2+0) – 4 ECTS boda

Osnovne informacije

Kolegij Vjerojatnost i statistika izvodi se u zimskom semestru prve godine diplomskog sveučilišnog studija (GRAFOS). Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak je na uvođenju osnovnih pojmova, njihovoj interpretaciji, usvajanju, razumijevanju te ovladavanju osnovnim tehnikama i metodama te njihovom primjenom u praktičnim zadacima i problemima.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku PDF.


NastavnikKonzultacije
Voditelj kolegijaprof.dr.sc. Mirta Benšićnakon nastave i po dogovoru
SuradnikDominik Mihalčićnakon nastave i po dogovoru

Literatura

 1. M. Benšić, N. Šuvak, Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014.
 2. M. Benšić, N. Šuvak, Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2013.
 3. J. Pitman, Probability, Springer, 1993.
 4. L. E. Bain, M. Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 2008.

Raspored predavanja i vježbi

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

TerminPredavaonica
PredavanjaSrijeda, 10-12h0.5
Vježbe – grupa AUtorak, 10-12hII.53
Vježbe – grupa BUtorak, 8-10hIII.47

Od 5. 12. 2023. pa do kraja semestra, vježbe za obje grupe izvode se u II. 47.


Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra bit će organizirano polaganje dvaju kolokvija:

 • Kolokvij 1 – osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti, slučajne varijable, parametarske familije slučajnih varijabli, slučajni vektori (teorija i zadaci – 50 bodova)
 • Kolokvij 2 – deskriptivna statistika, osnove statističkog zaključivanja (zadaci – 50 bodova)

Barem 25 bodova ostvarenih putem prvog kolokvija i barem 25 bodova ostvarenih putem drugog kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij.

Uvjet za pravo pristupanja pismenom ispitu

Kako bi se ostvario uvjet za pravo pristupanja pismenom ispitu, potrebno je na drugom kolokviju ostvariti barem 20 od mogućih 50 bodova. Studenti koji ne zadovolje ovaj uvjet nemaju pravo pristupiti pismenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Ukoliko student putem kolokvija ne stekne pravo izravnog izlaska na usmeni ispit, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 25 od maksimalnih 50 bodova. Na pismenom ispitu studenti rješavaju gradivo prvog kolokvija. Bodovima s pismenog ispita dodaju se bodovi s drugog kolokvija ako je ostvaren uvjet za pristupanje pismenom ispitu.

S ostvarenih barem 50 bodova, student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit. Ukoliko je student stekao pravo izravnog izlaska na usmeni ispit može pristupiti ispitu u bilo kojem ispitnom terminu do kraja akademske godine.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija (pismenog ispita), formira konačna ocjena.


Nastavni materijali

Nastavni materijali s vježbi

Opis vježbeMaterijali
Osnove kombinatorike; Slučajan pokus i prostor elementarnih događajapdf
Statistički pristup i klasična definicija vjerojatnostipdf
Klasična definicija vjerojatnosti – nastavakpdf
Vjerojatnost na R i R^2; Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događajapdf
Formula potpune vjerojatnosti i Bayesova formulapdf
Slučajne varijablepdf
Funkcija distribucije; Numeričke karakteristike slučajne varijablepdf
Parametarske familije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli; Čebiševljeva nejednakostpdf
Diskretan slučajni vektor; Kovarijanca i koeficijent korelacijepdf
Statistički praktikumbaze
Prikupljanje i organizacija podataka; Deskriptivna statistikapdf
Mjere centralne tendencije i raspršenosti podatakapdf
Statističko zaključivanje – jedna varijablapdf
Testiranje statističkih hipotezapdf
Statističko zaključivanje – dvije varijablepdf

Stari video materijali

TemaLink
Prikupljanje i organizacija podataka; Deskriptivna statistika video
Mjere centralne tendencije i raspršenosti podatakavideo
Statističko zaključivanje – jedna varijablavideo
Testiranje statističkih hipotezavideo
Statističko zaključivanje – dvije varijablevideo
Kolokvij – vježbavideo

Primjeri kolokvija i pismenih ispita

Prvi kolokvij (2019./2020.) Drugi kolokvij (2019./2020.)
Prvi kolokvij (2018./2019.) Drugi kolokvij (2018./2019.)
Prvi kolokvij (2017./2018.) Drugi kolokvij (2017./2018.)
Pismeni ispit (30. 9. 2020.)Pismeni ispit (16. 9. 2020.)
Pismeni ispit (2. 9. 2020.)Pismeni ispit (1. 7. 2020.)Pismeni ispit (31. 1. 2020.)

ISPITNE TEME NA USMENOM ISPITU


Usmeni ispiti u redovitim ispitnim terminima

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom uspitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. Napominjem da je prijavu potrebno napraviti i putem ISVU sustava za ispitni termin koji prethodi odabranom terminu usmenog ispita. 

Poveznica za prijavu usmenih ispita 


Obavijesti

 • [14. 4. 2024.] Rezultate pismenog ispita održanog 12. 4. 2024. možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati u ponedjeljak 15. 4. u 10:00, ured 18, Fakultet primijenjene matematike i informatike.
 • [14. 3. 2024.] Izvanredni pismeni ispitni rok će se održati u petak 12. 4. 2024. s početkom u 17:00 u predavaonici 0.2.
 • [20. 2. 2024.] Rezultate pismenog ispita održanog 20. 2. 2024. možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati u četvrtak 22. 2. u 10:00, ured 18, Fakultet primijenjene matematike i informatike.
 • [6. 2. 2024.] Rezultate pismenog ispita održanog 6. 2. 2024. možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati u srijedu 7. 2. u 10:00, ured 18, Fakultet primijenjene matematike i informatike.
 • [31. 1. 2024.] Objavljeni su rezultati drugog kolokvija po zadacima te ukupni rezultati s prijedlogom ocjena za izlazak na usmeni dio ispita. Uvid će se održati u petak 2. 2. u 10:00, ured 18, Fakultet primijenjene matematike i informatike. Usmeni ispit se prijavljuje putem poveznice koja se nalazi na web stranici.
 • [18. 1. 2024.] Drugi kolokvij će se održati u srijedu 31. siječnja 2024. u predavaonici II. 47 prema sljedećem rasporedu.
 • [12. 12. 2023.] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati 13. 12. u 11:30, ured 18, Fakultet primijenjene matematike i informatike.