Interna studentska anketa Fakulteta primijenjene matematike i informatike – zimski semestar ak. god. 2023./2024.

Interna studentska anketa Fakulteta primijenjene matematike i informatike za zimski semestar akademske 2023./2024. godine provedena je od 29. siječnja do 15. ožujka 2024. godine.

Svrha provođenja ankete bilo je prikupljanje i analiza informacija o nastavi iz 51 kolegija koji su se izvodili u tom semestru, s ciljem povećanja kvalitete izvođenja nastave na Fakultetu. Studenti su anketi pristupali anonimno putem ISVU sustava te su mogli ispuniti upitnik vezan za sve ili samo za neke kolegije koje su upisali. Ova anketa sadrži pitanja koja nisu obuhvaćena Jedinstvenom sveučilišnom studentskom anketom.

Nakon logiranja na web stranicu Fakulteta, možete pogledati rezultate ove ankete te rezultate prethodnih internih anketa.