Fakultet primijenjene matematike i informatike

Repozitorij pravnih spisa

Odjel

Evidencije

Temeljni dokumenti

Pravilnik Odjela za matematiku-pročišćeni tekst - svibanj 2022.

Odluka o ustrojstvu Odjela za matematiku u ak. 2022./2023. godini

Odluka o ustrojstvu Odjela za matematiku u ak. 2021./2022. godini

Odluka o ustrojstvu Odjela za matematiku u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o ustrojstvu Odjela za matematiku u akademskoj 2019./2020. godini

Povjerenstva i Odbori

Strategija razvoja Odjela za matematiku 2016.-2021.

Strategija znanstvenoistraživačke djelatnosti 2017. - 2022.

Prirucnik za osiguravanje kvalitete Odjela za matematiku - rujan 2014.

Priručnik kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - listopad 2018.

Ovlastenje MZOS za izbor u znanstvena zvanja - siječanj 2014.

Izvješća

Godišnje izvješće pročelnika za ak. 2020./2021. godinu

Godišnje izvješće pročelnika za ak. 2019./2020. godinu

Godišnje Izvješće pročelnika za akademsku 2018./2019. godinu

Godišnje Izvješće pročelnika za ak. 2017./2018. godinu

Godišnje izvješće pročelnice za akademsku 2016.-2017. godinu

Godišnje izvješće pročelnika za akademsku 2015.-2016. godinu

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2014-2015

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2013-2014

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2012-2013

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2011-2012

Izvjesce o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete 2013-2014

Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete 2018./2019.

Obrasci

 

Planovi

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2021./2022. godini

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2020.-2021. godini

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019.-2020. godini

Plan evakuacije i spašavanja - studeni 2018.

Poslovnici

Poslovnik o radu Vijeća Odjela za matematiku - 25.11.2019.

Pravilnici

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku - pročišćeni tekst - svibanj 2012.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima - veljača 2020.

Pravilnik o radu knjižnice - pročišćeni tekst - studeni 2021.

Pravilnik o radu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - prosinac 2021. 

Pravilnik o zaštiti na radu - ožujak 2017.

Pravilnik o zaštiti od požara - ožujak 2019.

Pravilnik o nagrađivanju nastavnika i suradnika - pročišćeni tekst - studeni 2020.

Pravilnik o korištenju prostorija za tjelesnu i zdravstvenu kulturu - travanj 2019.

Priručnik o mentorstvu - listopad 2017.

Pravilnik o video i audio nadzoru - lipanj 2019.

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije - lipanj 2019.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe - lipanj 2022. 

Pravilnik o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih, namjenskih i ostalih prihoda - srpanj 2014.

Odluke

Odluka o načinu raspodjele i korištenja financijskih sredstava za znanstvenu djelatnost na Odjelu za matematiku - siječanj 2020.

Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezane za zaštitu dostojanstva radnika - veljača 2020.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti - ožujak 2020.

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti - ožujak 2020.

Odluka o rasporedu radnog vremena - siječanj 2019.

Odluka o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku - lipanj 2019.

Odluka o ustrojbenim jedinicama znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - rujan 2019.

Procedure

Procedura za izdavanje, obračun i isplatu naloga za službena putovanja - rujan 2017.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka - rujan 2017.

Upute

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Izrada dopisa prema Uredbi o uredskom poslovanju

Vijeće Odjela

Članovi Vijeća Odjela za matematiku

Zapisnik s 248. sjednice Vijeća Odjela

 Zapisnik s 247. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 246. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 245. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 244. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 243. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 242. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 241. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 240. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 239. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 238. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 237. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 236. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 235. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 234. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 233. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 232. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 231. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 230. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 229. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 228. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 227. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 226. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 225. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 224. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 223. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 222. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 221. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 220. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 219. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 218. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 217. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 216. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 215. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 214. sjednice Vijeća Odjela - Izborna sjednica

Zapisnik s 213. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 212. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 211. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 210. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 209. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 208. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 207. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 206. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 205. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 204. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 203. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 202. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 201. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 200. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 199. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 198. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 197. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 196. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 195. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 194. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 193. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 192. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 191. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 190. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 189. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 188. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 187. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 186. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 185. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 184. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 183. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 182. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 181. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 180. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 179. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 178. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 177. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 176. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 175. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 174. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 173. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 172. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 171. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 170. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 169. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 168. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 167. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 166. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 165. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 164. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 163. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 162. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 161. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 160. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 159. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 158. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 157. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 156. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 155. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 154. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 153. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 152. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 151. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 150. sjednice Vijeća Odjela 

Zapisnik s 149. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 148. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 147. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 146. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 145. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 144. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 143. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 142. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 141. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 140. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 139. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 138. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 137. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 136. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 135. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 134. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 133. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 132. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 131. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 130. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 129. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 128. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 127. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 126. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 125. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 124. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 123. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 122. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 121. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 120. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 119. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 118. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 117. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 116. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 115. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 114. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 113. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 112. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 111. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 110. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 109. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 108. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 107. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 106. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 105. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 104. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 103. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 102. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 101. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 100. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 99. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 98. sjednice Vijeca Odjela

Pravo na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje - ožujak 2017.

 

 

Studenti

Odluke

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2022./2023.

Odluka o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija

Odluka o imenovanju voditelja godišta u akademskoj 2022./2023. godini

Odluka o naknadi za polaganje ispita za upis na drugo visoko učilište - 28.9.2020.

Odluka o plaćanju participacije u troškovima studija (školarine) za studente koji nisu državljani RH i država članica EU - 30.9.2019.

Odluka o načinu sudjelovanja redovitih studenata s teškim materijalnim statusom u plaćanju participacije u troškovima studija (školarine) - 14.9.2022.

Odluka o broju ECTS bodova koji se mogu upisati u jednoj akademskoj godini - 27.6.2018.

Odluka o uvjetima prijelaza redovitih studenata s III., IV. i V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika - 28.1.2019.

Odluka o načinu završetka integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika - 28.1.2019.

Odluka o uvjetima za prijelaz studenata s preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika na I. i II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo te uvjeti prijelaza za studente preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo na I. i II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika - 27.6.2018.

Odluka o uvjetima za prijelaz s integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika i preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike na preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo - 27.9.2017.

Odluka o uvjetima za prijelaz studenata s integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike po novom programu te uvjeti za ponavljače I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika po starom programu za nastavak studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Matematike po novom programu - 27.9.2017.

Odluka o uvjetima za prijelaz studenata ponavljača II.godine s integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike po novom programu te uvjeti za ponavljače II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike po starom programu za nastavak studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Matematike po novom programu - 30.1.2018.

Odluka Senata o posebnim naknadama - 30.1.2019.

Odluka o linearnom modelu studiranja - 25.9.2018.

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata - 17.6.2019.

Odluka o izjednacavanju naziva - 19.12.2008.

Pravilnici

Pravilnik o diplomskim ispitima - pročišćeni tekst - 4.10.2021. 

Pravilnik o završnim radovima - pročišćeni tekst - 4.10.2021. 

Odluka o diplomskim i zavrsnim radovima - 9.3.2016.

Pravilnik o studijima i studiranju - 7.7.2015.

Pravilnik o nagradjivanju i pohvaljivanju studenata Odjela za matematiku 23.4.2018.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata - 28.6.2010.

Pravilnik o studentskoj ispravi - NN 90-2014.

Statut Studentskog zbora Odjela za matematiku - 23.12.2015.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti - 14.9.2022. - stupa na snagu 22.9.22.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje - NN 63-19

Obrasci

Uputnica za obavljanje strucne prakse

Obrazac za studentski zahtjev

Obrazac Zahtjeva za umanjenje školarine

Izjava o članovima kućanstva za umanjenje školarine

Obrazac za dnevnik stručne prakse

 

Uvjeti napredovanja

Obrasci

 Obrazac br. 3. Prijava na natječaj za slobodno suradničko radno mjesto asistent

Odluke

Odluka RZ nastupno predavanje NN_129_05

Odluka RZ nuzni uvjeti nastavna zvanja NN_13_12

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja - NN 120/2021

Odluka RZ o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja NN 122/17

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja - NN 120/2021

Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća Stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora - NN 24/2021 - stupa na snagu 1. lipnja 2022.

Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupka izbora_reizbora u zvanja i na odgovarajuca radna mjesta - pročišćeni tekst, lipanj 2022.

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 30.1.2019.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 28/17

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 72-19

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 21/21

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 111/22

Upute za pisanje izvješća u postupcima izbora u znanstvena zvanja - 30.11.2021.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora - 27.10.2015.

 

Ostali sadržaji

Dokumenti i ostali spisi

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti - NN 119-2022. - 14.10.2022.

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti - NN 151/22 - 22.12.2022.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - NN 56/2022. 

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - NN 9/2019 - 27.12.2018.

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje - 27.12.2018.

Statut Sveučilišta - pročišćeni tekst - srpanj 2020.

Eticki kodeks Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o cjeloživotnom učenju - lipanj 2019.

Pravilnik za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - travanj 2022.

Pravilnik o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu JJS u Osijeku

Zakon o radu - pročišćeni tekst - NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22

Zakon o zaštiti na radu - pročišćeni tekst - NN 71/14118/14154/14 94/1896/18

Zakljucak Senata 17-03-2008 - izmjene studijskih programa do 20%

Odluka Senata o izvodjenju nastave vanjska suradnja

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama - pročišćeni tekst - neslužbeni

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

Zakon o udrugama - pročišćeni tekst zakona - NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 na snazi od 01.01.2023.

Zakon o obavljanju studentskih poslova - NN 96/18 - na snazi od 8.11.2018.

Pravilnik o sprječavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - ožujak 2017.

Pravilnik o sukobima interesa i obveza - ožujak 2017.