Repozitorij pravnih spisa

Odjel

Evidencije

Ovlastenje MZOS za izbor u znanstvena zvanja

Temeljni dokumenti

Pravilnik Odjela za matematiku-pročišćeni tekst

Odluka o ustrojstvu Odjela za matematiku u akademskoj 2019./2020. godini

Povjerenstva i Odbori

Strategija razvoja Odjela za matematiku 2016.-2021.

Strategija znanstvenoistraživačke djelatnosti 2017. - 2022.

Prirucnik za osiguravanje kvalitete Odjela za matematiku

Ovlastenje MZOS za izbor u znanstvena zvanja

Izvješća

Godišnje Izvješće pročelnika za akademsku 2018./2019. godinu

Godišnje Izvješće pročelnika za ak. 2017./2018. godinu

Godišnje izvješće pročelnice za akademsku 2016.-2017. godinu

Godišnje izvješće pročelnika za akademsku 2015.-2016. godinu

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2014-2015

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2013-2014

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2012-2013

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2011-2012

Izvjesce o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete 2013-2014

Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete 2018./2019.

Obrasci

 

Planovi

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019.-2020. godini

Plan evakuacije i spašavanja

Poslovnici

Poslovnik o radu Vijeća Odjela za matematiku - 25.11.2019.

Pravilnici

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima - veljača 2020.

Pravilnik o radu knjiznice Odjela za matematiku

Pravilnik o radu Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o nagrađivanju nastavnika i suradnika - pročišćeni tekst

Pravilnik o korištenju prostorija za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Priručnik o mentorstvu

Pravilnik o video i audio nadzoru

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Odluke

Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezane za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti

Odluka o rasporedu radnog vremena

Odluka o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za matematiku

Odluka o ustrojbenim jedinicama znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Procedure

Odluka o nacinu raspodele i koristenja financijskih sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti

Upute

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Izrada dopisa prema Uredbi o uredskom poslovanju

Vijeće Odjela

Članovi Vijeća Odjela za matematiku

Zapisnik s 195. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 194. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 193. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 192. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 191. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 190. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 189. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 188. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 187. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 186. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 185. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 184. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 183. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 182. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 181. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 180. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 179. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 178. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 177. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 176. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 175. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 174. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 173. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 172. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 171. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 170. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 169. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 168. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 167. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 166. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 165. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 164. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 163. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 162. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 161. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 160. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 159. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 158. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 157. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 156. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 155. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 154. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 153. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 152. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 151. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 150. sjednice Vijeća Odjela 

Zapisnik s 149. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 148. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 147. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 146. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 145. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 144. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 143. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 142. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 141. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 140. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 139. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 138. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 137. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 136. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 135. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 134. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 133. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 132. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 131. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 130. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 129. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 128. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 127. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 126. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 125. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 124. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 123. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 122. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 121. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 120. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 119. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 118. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 117. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 116. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 115. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 114. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 113. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 112. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 111. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 110. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 109. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 108. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 107. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 106. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 105. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 104. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 103. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 102. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 101. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 100. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 99. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 98. sjednice Vijeca Odjela

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija Odjela za matematiku

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

 

Studenti

Odluke

Odluka o plaćanju participacije u troškovima studija (školarine) za studente koji nisu državljani RH i država članica EU

Odluka o broju ECTS bodova koji se mogu upisati u jednoj akademskoj godini

Odluka o uvjetima prijelaza redovitih studenata s III., IV. i V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika

Odluka o načinu završetka integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika

Odluka o uvjetima za prijelaz studenata s preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika na I. i II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo te uvjeti prijelaza za studente preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo na I. i II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika

Odluka o uvjetima za prijelaz s integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika i preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike na preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo

Odluka o uvjetima za prijelaz studenata s integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike po novom programu te uvjeti za ponavljače I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika po starom programu za nastavak studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Matematike po novom programu

Odluka o uvjetima za prijelaz studenata ponavljača II.godine s integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika na II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike po novom programu te uvjeti za ponavljače II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike po starom programu za nastavak studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Matematike po novom programu

Integrirani popis mentora studentima prve godine

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku 2020./2021. godinu

Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2020./2021.

Odluka o načinu plaćanja školarine u akademskoj godini 2020./2021. na Odjelu za matematiku

Odluka Senata o posebnim naknadama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama

Odluka o linearnom modelu studiranja

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata

Odluka o izjednacavanju naziva

Pravilnici

Pravilnik o diplomskim ispitima - pročišćeni tekst

Pravilnik o završnim radovima - pročišćeni tekst

Odluka o diplomskim i zavrsnim radovima

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o nagradjivanju i pohvaljivanju studenata Odjela za matematiku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studentskoj ispravi - NN 90-2014.

Statut Studentskog zbora Odjela za matematiku

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje - NN 63-19

Obrasci

Uputnica za obavljanje strucne prakse

Obrazac za studentski zahtjev

Obrazac za dnevnik stručne prakse

 

Uvjeti napredovanja

Obrasci

Obrazac br. 1.- Zahtjev za provedbu dijela postupka izbora za stjecanje znanstvenog zvanja

Obrazac br. 2. - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto

Obrazac br. 3. - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto

Obrazac br. 4. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta

Obrazac br. 5. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda

Application form No. 5 - Inviting applications for the appointment to the associate title of a postdoctoral research fellow and a position of a postdoctoral research fellow

Obrazac br. 6_Prijava na natjecaj za izbor u strucno zvanje i odgovarajuce radno mjesto

Obrazac br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Obrazac br. 8_Zahtjev za pokretanje izbora u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuce radno mjesto prije isteka pet godina od prethodnog izbora (raniji izbor) 

Odluke

Odluka RZ nastupno predavanje NN_129_05

Odluka RZ nuzni uvjeti nastavna zvanja NN_13_12

Odluka RZ nuzni uvjeti znanstveno-nastavna zvanja NN_106_06

Odluka RZ o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja NN 122/17

Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupka izbora_reizbora u zvanja i na odgovarajuca radna mjesta

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 84-05 i dr. - pročišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 28/17

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 72-19

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

 

Ostali sadržaji